"Bezpieczni po zmroku" z wołomińską drogówką - Aktualności - KPP w Wołominie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Bezpieczni po zmroku" z wołomińską drogówką

Data publikacji 27.10.2016

W okresie jesienno-zimowym osoby piesze są bardziej narażone na udział w wypadkach drogowych. Ich główne przyczyny to lekkomyślne zachowanie kierujących i pieszych, wcześniej zapadający zmrok, ograniczona widoczność oraz zmienne warunki atmosferyczne. Wielu tragedii można byłoby uniknąć, gdyby piesi stosowali się do przepisów nakładających na nich obowiązek noszenia elementów odblaskowych po zmroku poza obszarem zabudowanym. Wczoraj w godzinach wieczornych w ramach działań "Bezpieczni po zmroku" przypominali o tym policjanci wołomińskiej drogówki pouczając pieszych i rowerzystów oraz wręczając im elementy odblaskowe.

Stosowanie elementów odblaskowych przez pieszych w istotny sposób podnosi bezpieczeństwo. Wiąże się to bezpośrednio z możliwością odpowiednio wczesnego dostrzeżenia pieszych przez kierujących pojazdami. Policjanci ruchu drogowego w trakcie codziennej służby zwracają uwagę na przestrzeganie przepisów przez pieszych oraz kierujących. Jednak zauważono konieczność zintensyfikowania działań w tym zakresie. Już wczoraj w godzinach wieczornych policjanci drogówki z wołomińskiej i stołecznej Policji rozpoczęli działania kontrolno - prewencyjne pod nazwą "Bezpieczni po zmroku".

Głównym celem prowadzonej akcji jest uświadomienie pieszym, jak duży mają wpływ na swoje bezpieczeństwo oraz, że elementy odblaskowe mogą ratować życie i zdrowie. Policjanci nie tylko stosowali wobec pieszych i rowerzystów poruszających się poza obszarem zabudowanym bez odblasków środki karne przewidziane prawem, ale również wręczali i wyposażali ich w elementy odblaskowe. Zarówno cel działań jak i sama inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem przez pieszych uczestników ruchu drogowego oraz rowerzystów, którzy chętnie przyjmowali i zakładali przekazywane im przez policjantów elementy odblaskowe.

ts


 

  • "Bezpieczni po zmroku" z wołomińską drogówką
  • "Bezpieczni po zmroku" z wołomińską drogówką
  • "Bezpieczni po zmroku" z wołomińską drogówką
  • "Bezpieczni po zmroku" z wołomińską drogówką
  • "Bezpieczni po zmroku" z wołomińską drogówką
  • "Bezpieczni po zmroku" z wołomińską drogówką