Narada roczna kadry kierowniczej wołomińskiej Komendy - Aktualności - KPP w Wołominie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Narada roczna kadry kierowniczej wołomińskiej Komendy

Data publikacji 10.02.2017

Wzorem lat ubiegłych, wczoraj w budynku Starostwa odbyła się narada roczna kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Policji w Wołominie z udziałem Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji młodszego inspektora Piotra Berent. W odprawie uczestniczyli nie tylko kierownicy komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Wołominie i policjanci, lecz również Starosta Wołomiński, burmistrzowie i wójtowie, prezes Sądu Rejonowego w Wołominie przedstawiciele Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Wojska, WITU i SOK. Komendant Powiatowi Policji w Wołominie podinspektor de Marek Ujazda omówił i podsumował wyniki wołomińskiej Policji osiągnięte w roku 2016, oraz przedstawili zamierzenia na rok 2017.

Wczoraj w sali konferencyjnej Starostwa w Wołominie odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej i policjantów z udziałem zaproszonych gości: Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji młodszego inspektora Piotra Berent, Starosty – Kazimierza Rakowskiego, a także burmistrzów i wójtów miast i gmin naszego powiatu. Nie zabrakło też Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie Pana Mariusza Matusik, przedstawicieli: Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie – ml. bryg. Marcina Żurkowskiego, WiTU w Zielonce - płk. Romana Jóźwik, Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim – płk. Tomasza Szoplik, Komendanta WKU Warszawa Praga – ppłk. Roberta Putrzyńskiego, Komendanta Oddziału SOK w Siedlcach – Zbigniewa Jabłońskiego, oraz Komendantów Straży Miejskiej z Wołomina i Ząbek.

Wyniki jakie osiągnęli wołomińscy Policjanci w 2016r. w poszczególnych kategoriach omówił Komendant Powiatowy Policji w Wołominie podinspektor dr Marek Ujazda. Komendant przedstawił też założenia i cele do realizacji na rok 2017 w tym planowaną budowę Komisariatu Policji w Radzyminie oraz nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Komendant Powiatowy Policji w Wołominie podinsp. dr Marek Ujazda w podsumowaniu wyników pracy za 2016 r. powiedział m. in., że główne cele działania Policji wołomińskiej zostały zrealizowane, co w sposób wymierny przekłada się na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu wołomińskiego.

W trakcie odprawy głos zabrali też zaproszeni goście, w tym Prezes Sądu Rejonowego w Wołominie Pan Mariusz Matusik, który omówił podstawowe zagadnienia dotyczący współpracy na linii Policja – Prokuratura – Sąd. Były podziękowania i gratulacje za osiągnięte dobre wyniki wołomińskich Policjantów. Ciepłe słowa skierował jak zawsze do wszystkich policjantów Starosta Wołomiński Pan Kazimierz Rakowski, który w imieniu swoim oraz lokalnych samorządów powiatu wołomińskiego wyraził duże zadowolenie z pracy funkcjonariuszy oraz zapewnił, że nadal władze samorządowe będą wspierały Policję m. in. poprzez dofinansowanie do zakupu sprzętu transportowego i policyjnego.

Zastępca Komendant Stołeczny Policji młodszy inspektor Piotr Berent w imieniu swoim i całego kierownictwa stołecznej Policji podziękował wszystkim policjantom i pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Wołominie za osiągnięte wyniki. Komendant zaznaczył też, że ścisłe współdziałanie Policji z lokalnym samorządem i mieszkańcami w znacznym stopniu prowadzi do zmniejszenia przestępczości, a co za tym idzie zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w danym rejonie.

Na zakończenie Komendant Powiatowy Policji podziękował Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji młodszemu inspektorowi Piotrowi Berent oraz wszystkim obecnym za udział w naradzie, a policjantom i pracownikom cywilnym naszej Komendy za wysiłek i dobrą pracę.

ts

  • Narada roczna kadry kierowniczej wołomińskiej Komendy
  • Narada roczna kadry kierowniczej wołomińskiej Komendy
  • Narada roczna kadry kierowniczej wołomińskiej Komendy
  • Narada roczna kadry kierowniczej wołomińskiej Komendy
  • Narada roczna kadry kierowniczej wołomińskiej Komendy
  • Narada roczna kadry kierowniczej wołomińskiej Komendy