Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” z uczniami Zespołu Szkół w Czarnej

Data publikacji 07.03.2017

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie wspólnie z dyrekcją Zespołu Szkół w Czarnej zorganizowali wczoraj dla uczniów szkoły imprezę promującą bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży. Czynnie w realizację kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” włączyli się również funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wołominie – nadkom. Wioletta Zychnowska, asp. szt. Marcin Zdunek, asp. szt. Tomasz Sitek, ratownicy medyczni oraz pracownicy WORD w Warszawie. Podczas inauguracji akcji w szkole w Czarnej obecny był również Zastępca Burmistrza Wołomina Pan Robert Makowski. Wszystkie uczestnicy imprezy otrzymali zestawy odblasków oraz uczestniczyli w specjalnie dla nich przygotowanych trzech panelach tematycznych poświeconych bezpieczeństwu.

Wczoraj o godzinie 9:00 w Zespole Szkół w Czarnej, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie wspólnie z dyrekcją szkoły zorganizowali dla uczniów tej szkoły imprezę w ramach kampanii „ Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, ratownicy medyczni z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie, Zastępca Burmistrza Wołomina Pan Robert Makowski oraz Strażnicy Miejscy z Wołomina zostali serdecznie przywitani przez grono pedagogiczne i uczniów szkoły, którzy już na początku imprezy zostali wyposażeni w specjalne zestawy odblaskowe.

Głównym celem imprezy była promocja bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie szkoły uczestniczyli przez cały dzień w trzech panelach zajęć związanych z bezpieczeństwem które prowadzili: panel pierwszy pracownicy WORD w Warszawie, realizując zadania na specjalnie przygotowanym torze rowerowym, panel drugi realizowany przez nadkom. Wiolettę Zychnowską podczas którego dzieci i młodzież oglądały film „tak chcę być bezpieczny” oraz zgłębiały wiedzę w zakresie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, starsi uczniowie mogli dodatkowo zapoznać się z zagrożeniami jakie niesie za sobą zażywanie „dopalaczy” oraz zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Panel trzeci to zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane przez ratowników medycznych, którzy omawiali zasady udzielania pierwszej pomocy na fantomie do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

To kolejna już impreza w powiecie wołomińskim w której czynnie uczestniczą funkcjonariusze wołomińskiej Komendy, a która ma calu promowanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży.

ts


 

  • „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” z uczniami Zespołu Szkół w Czarnej
  • „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” z uczniami Zespołu Szkół w Czarnej
  • „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” z uczniami Zespołu Szkół w Czarnej
  • „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” z uczniami Zespołu Szkół w Czarnej
  • „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” z uczniami Zespołu Szkół w Czarnej
  • „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” z uczniami Zespołu Szkół w Czarnej
  • „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” z uczniami Zespołu Szkół w Czarnej
  • „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” z uczniami Zespołu Szkół w Czarnej
  • „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” z uczniami Zespołu Szkół w Czarnej