Powiatowy finał VI edycji konkursu „Policjanci są wśród nas” - Aktualności - KPP w Wołominie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Powiatowy finał VI edycji konkursu „Policjanci są wśród nas”

Data publikacji 19.05.2017

Powiatowy finał VI edycji konkursu „Policjanci są wśród nas” został rozstrzygnięty. Wczoraj w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie do rywalizacji przystąpiło 13 drużyn ze szkół podstawowych powiatu wołomińskiego. Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Wołomińskiego. Wszyscy uczestnicy wykazali się bardzo dużą wiedzą, o czym świadczyły osiągnięte wyniki. Teraz zwycięska drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Wołominie będzie reprezentować nasz powiat na szczeblu wojewódzkim, który odbędzie się w KSP.

Wczoraj w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie 13 trzyosobowych drużyn ze szkół podstawowych powiatu wołomińskiego przystąpiło do etapu powiatowego VI edycji konkursu „Policjanci są wśród nas” Uczniowie w tym etapie konkursu rozwiązywali testu wiedzy z zakresu służby policyjnej. Test składał się z 20 pytań i zadań, wśród których były min. pytania o ogólnopolskie numery telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży, obowiązkowe i dodatkowe wyposażenie roweru, prawidłowy sposób przechodzenia przez jezdnię, zachowania świadczące o stosowaniu cyberprzemocy, bezpieczeństwo nad wodą czy pomoc poszkodowanym w wypadku. Nie zabrakło również pytań dotyczących funkcjonowania Policji w tym o nazwę policjanta, który opiekuje się miejscem w którym mieszkamy. Wszyscy uczestnicy konkursu uczestniczyli dodatkowo w teście sprawnościowym, po którym jury zsumowało punkty z obu konkurencji, co pozwoliło na wyłonienie zwycięskiej drużyny.

Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta wołomiński pan Kazimierz Rakowski, który ufundował nagrody dla najlepszej drużyn- plecaki, a dla każdego uczestnika konkursu dodatkowo kamizelkę odblaskową.

Wszystkie drużyny biorące udział otrzymały pamiątkowe dyplomu. Zwycięska drużyna będzie reprezentować powiat wołomiński w etapie konkursu na szczeblu wojewódzkim, który odbędzie się w KSP.

Nagrody zwycięzcom oraz pamiątkowe dyplomy uczestnikom konkursu wręczył w imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie naczelnik Wydziału Prewencji KPP Wołomin nadkom. Mariusz Pawlak.

Podziękowania kierujemy też dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Wołominie Pani Alicji Olszewskiej oraz nauczyciel i pedagogów za pomoc w organizacji konkursu.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie – liczba uzyskana przez drużynę punktów łącznie: 60

Drużyna w składzie :
Kinga Kupiec
Antonina Komorowska
Dagmara Rechnio

II miejsce z liczbą punktów łączną: 54,5 zajęła:

Szkoła Podstawowa w Leśniakowiźnie
Drużyna w składzie:
Grzegorz Gryz
Krzysztof Bielec
Łukasz Florczuk

III miejsce z liczbą punktów łączną 54 zajęła:

Szkoła Podstawowa z Czarnej w składzie :
Martyna Tatarek
Michał Wejda
Maciej Pruszkowski

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

ts


 


 

  • konkurs "Policjanci są wśród nas"
  • konkurs "Policjanci są wśród nas"
  • konkurs "Policjanci są wśród nas"
  • konkurs "Policjanci są wśród nas"
  • konkurs "Policjanci są wśród nas"
  • konkurs "Policjanci są wśród nas"
  • konkurs "Policjanci są wśród nas"
  • konkurs "Policjanci są wśród nas"
  • konkurs "Policjanci są wśród nas"