Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

II KONFERENCJA „BUDOWANIE SIECI WSPIERAJĄCEJ RODZINY – CHROŃMY DZIECI” Z UDZIAŁEM POLICJANTÓW WOŁOMIŃSKIEJ KOMENDY

Data publikacji 08.10.2018

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wołominie, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce, oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie zorganizowali 4 października br. II konferencję „Budowanie sieci wspierającej Rodziny- Chrońmy dzieci”. Uczestnikami Konferencji poświęconej m.in. Międzynarodowemu Dniu bez Przemocy byli przedstawiciele instytucji samorządowych, Prokuratury, Sądu oraz policjanci wołomińskiej Komendy zajmujący się tematem przeciwdziałania przemocy w rodzinie, procedurą Niebieskiej Karty, pomocy dziecku krzywdzonemu, czy też konfliktem i kryzysem małżeńskim. Gościem specjalnym konferencji była sędzia Anna Maria Wesołowska. To kolejna taka konferencja w powiecie wołomińskim, której tematem przewodnim był szeroko zakrojony temat poświęcony pomocy rodzinom dotkniętym przemocą.

4 października w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości „Fabryczka” w Wołominie miała miejsce II Konferencja „Budowanie sieci wspierającej Rodziny- Chrońmy dzieci” zorganizowana przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wołominie, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce, oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie. Uczestnicy konferencji w tym prelegenci oraz zaproszeni goście rozmawiali i dyskutowali na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Międzynarodowego Dnia bez Przemocy, który przypada na 2 października.

Tematy poruszane m.in. przez pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu wołomińskiego, Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie w Wołominie, przedstawicieli innych instytucji samorządowych, oraz Prokuratury, Sądu i policjantów wołomińskiej Komendy, poświęcone były profilaktyce oraz pomocy rodzinom dotkniętym przemocą.

Podczas konferencji, w której z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Wołominie uczestniczył młodszy inspektor dr. Marek Ujazda – Komendant Powiatowy, komisarz Michał Sputo – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji, podinspektor Wioletta Zychnowska – ekspert ds. prewencji kryminalnej KPP Wołomin oraz komendanci komisariatów, dzielnicowi i policjanci ogniw ds. nieletnich poruszano zagadnienia związane z procedurą Niebieskiej Kart, rodzajami i formami przemocy, dzieckiem jako ofiarą i świadkiem oraz pomocą dziecku krzywdzonemu. Uczestnicy konferencji mogli również zapoznać się z prawnymi narzędziami Zespołów Interpersonalnych i Grup Roboczych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinach, programem korekcyjno-edukacyjnym opracowanym przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Wołominie, zmianach w przepisach w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie czy też podstawach prawnych interwencji związanej z przemocą w rodzinie realizowanych przez Policję, które omówiła podinspektor Wioletta Zychnowska. Gościem specjalnym konferencji była sędzia Anna Maria Wesołowska.

To kolejna taka konferencja w powiecie wołomińskim, której tematem przewodnim był szeroko zakrojony temat poświęcony pomocy rodzinom dotkniętym przemocą.

ts

  • udział policjantów KPP Wołomin w konferencji
  • udział policjantów KPP Wołomin w konferencji
  • udział policjantów KPP Wołomin w konferencji
  • udział policjantów KPP Wołomin w konferencji
  • udział policjantów KPP Wołomin w konferencji
  • udział policjantów KPP Wołomin w konferencji