Ślubowanie Uczniów klas I Szkół Mundurowych PUL w Wołominie - Aktualności - KPP w Wołominie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie Uczniów klas I Szkół Mundurowych PUL w Wołominie

Data publikacji 09.10.2018

„Jednoczyć wysiłki dla dobra szkoły, miasta i regionu. Pracować dla chwały i szczęśliwej przyszłości Polski - mojej Ojczyzny. Ślubujemy! Tak nam dopomóż Bóg” – takie właśnie słowa uczniowskiej roty zabrzmiały 7 października 2018 r. w Wołominie. Wypowiedziało je chórem 201 dziewcząt i chłopców z pierwszych klas liceów mundurowych, prowadzonych przez Stowarzyszenia Płockiego Uniwersytetu Ludowego. Byli to uczniowie: I LO PUL im. 4 Pułku Strzelców Konnych w Płocku, I LO PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie, I LO PUL im. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie oraz I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie. Ślubowanie poprzedził dwudniowy obóz integracyjno - szkoleniowy w Nowym Miszewie, w którym wzięli udział pierwszoklasiści.

Niedzielne uroczystości rozpoczęła w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej Msza Święta, celebrowana przez księdza proboszcza Witolda Gajdę i zaproszonych duchownych. Kazanie do uczniów, gości, grona pedagogicznego, rodziców i sympatyków szkoły skierował  ks. kpt Grzegorz Idzik. Podczas nabożeństwa w świątyni były obecne poczty sztandarowe placówek PUL  z: Wołomina Kutna, Płocka i Ciechanowa.

Następnie pododdziały honorowe szkół  poprowadziły bohaterów dnia na oficjalną część obchodów na Plac 3 Maja w Wołominie, gdzie nastąpiło uroczyste podniesienie Flagi Państwowej RP na maszt, a następnie dowódcy pododdziałów złożyli meldunki o gotowości do uroczystości Panu ppłk Mariuszowi Powierży.

Kolejnym punktem obchodów były przemówienia gospodarzy i zaproszonych gości. Gos zabrali: Prezes Zarządu PUL p. Paweł Kaczyński, Burmistrz Wołomina p. Elżbieta Radwan oraz Wicestarosta Powiatu Wołomińskiego p. Adam Łossan.

W Uroczystości wzięli udział licznie przybyli mieszkańcy Wołomina, rodzice, wychowawcy i goście, wśród nich oficerowie służb mundurowych: Przedstawiciele Dowództwa Garnizonu Warszawa, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, Komendant Powiatowy Policji w Wołominie młodszy inspektor dr Marek Ujazda, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie mł. bryg. Andrzej Wysocki, Przedstawiciele związków Kombatanckich, Stowarzyszeń i Fundacji współpracujących ze szkołami PUL.

Uroczysta zbiórka, zgodnie z ceremoniałem wojskowym i regulaminem musztry, zakończyła się defiladą przy dźwiękach „Warszawianki”.

Drugą część obchodów stanowiły spektakularne pokazy wyszkolenia sportowo-obronnego, które przygotowali gospodarze uroczystości I LO PUL  111. Eskadry Myśliwskiej pod kierunkiem p. Adama Drajkowskiego. Uczestnicy uroczystości i mieszkańcy Wołomina mogli podziwiać widowisko pełne popisów sprawnościowych, wybuchów i dymu. Zainteresowaniem widzów cieszyła się zwłaszcza wyreżyserowana brawurowa akcja służb mundurowych, które uniemożliwiły kradzież pieniędzy z bankomatu i ujęły sprawców rozboju.

Tradycyjnie obchody zakończyły się poczęstunkiem wojskową grochówką i domowym ciastem.

Uroczystości  te stanowiły ogromne przeżycie nie tylko dla uczniów klas pierwszy I  LO PUL, ale także dla całej szkoły, a nawet Wołomina.

Źródło:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1979004365524531&id=554069244684724&__tn__=K-R

  • Ślubowanie Uczniów klas I Szkół Mundurowych PUL w Wołominie
  • Ślubowanie Uczniów klas I Szkół Mundurowych PUL w Wołominie
  • Ślubowanie Uczniów klas I Szkół Mundurowych PUL w Wołominie
  • Ślubowanie Uczniów klas I Szkół Mundurowych PUL w Wołominie
  • Ślubowanie Uczniów klas I Szkół Mundurowych PUL w Wołominie
  • Ślubowanie Uczniów klas I Szkół Mundurowych PUL w Wołominie