Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Narada roczna kadry kierowniczej wołomińskiej Komendy podsumowująca wyniki za rok 2018

Data publikacji 24.01.2019

Wzorem lat ubiegłych, dzisiaj w budynku Starostwa odbyła się narada roczna kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Policji w Wołominie z udziałem Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji młodszego inspektora Krzysztofa Smeli. W odprawie uczestniczyli nie tylko kierownicy komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Wołominie i policjanci, lecz również Starosta Wołomiński, burmistrzowie i wójtowie, prezes Sądu Rejonowego w Wołominie, Prokurator Rejonowy w Wołominie, komendant Straży Pożarnej, komendanci Straży Miejskich, przewodniczący i przedstawiciele Rady Powiatu. Komendant Powiatowi Policji w Wołominie młodszy inspektor dr Marek Ujazda omówił i podsumował wyniki wołomińskiej Policji osiągnięte w roku 2018, oraz przedstawił zamierzenia na rok 2019.

Dzisiaj w sali konferencyjnej Starostwa w Wołominie odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej i policjantów z udziałem zaproszonych gości: Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji młodszego inspektora Krzysztofa Smeli, Starosty – Adama Lubiak, burmistrzów i wójtów miast i gmin naszego powiatu. Nie zabrakło też Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie Pana Mariusza Matusik, Szefowej Prokuratury Rejonowej w Wołominie prokurator Elżbiety Gromek - Kukuryk, przewodniczącego Rady Powiatu Roberta Perkowskiego, przedstawicieli Rady Powiatu – Sławomira Pisarczyk, komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie – ml. bryg. mgr inż. Andrzeja Wysockiego, oraz Komendantów Straży Miejskiej z Wołomina i Ząbek.

Wyniki jakie osiągnęli wołomińscy Policjanci w 2018r. w poszczególnych kategoriach omówił w pierwszej kolejności: Komendant Powiatowy Policji w Wołominie młodszy inspektor dr Marek Ujazda. Komendant przedstawił też założenia i cele do realizacji na rok 2019 w tym planowaną budowę Komisariatu Policji w Radzyminie oraz termomodernizację budynku Komisariatu Policji w Ząbkach.

Komendant Powiatowy Policji w Wołominie mł. insp. dr Marek Ujazda w podsumowaniu wyników pracy za 2018 r. powiedział m. in., że główne cele działania Policji wołomińskiej zostały zrealizowane, co w sposób wymierny przekłada się na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu wołomińskiego. Zaznaczył też, że w bieżącym roku będziemy obchodzić jubileusz 100 rocznicy powstania Policji.

Wyniki prewencyjne i ruchu drogowego przedstawił w swojej prezentacji p.o. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie nadkom. dr Mariusz Pawlak.

W trakcie odprawy głos zabrali też zaproszeni goście, w tym Prezes Sądu Rejonowego w Wołominie Pan Mariusz Matusik, który omówił podstawowe zagadnienia dotyczący współpracy na linii Policja – Sąd. Współpracę na linii Prokuratura – Policja przedstawiła w swoim wystąpieniu prokurator Elżbieta Gromek – Kukuryk. Ciepłe słowa skierował do wszystkich policjantów Starosta Wołomiński Pan Adam Lubiak, który wyraził duże zadowolenie z pracy funkcjonariuszy oraz zapewnił, że nadal władze samorządowe będą wspierały Policję. Były podziękowania i gratulacje za osiągnięte dobre wyniki wołomińskich Policjantów również od przedstawicieli lokalnych władz samorządowych.

Zastępca Komendant Stołeczny Policji młodszy inspektor Krzysztof Smela w imieniu swoim i całego kierownictwa stołecznej Policji podziękował wszystkim policjantom i pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Wołominie za osiągnięte wyniki. Komendant zaznaczył też, że ścisłe współdziałanie Policji z lokalnym samorządem i mieszkańcami w znacznym stopniu prowadzi do zmniejszenia przestępczości, a co za tym idzie zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w danym rejonie.

Na zakończenie Komendant Powiatowy Policji w Wołominie młodszy inspektor dr Marek Ujazda podpisał z Prezesem Sądu Rejonowego w Wołominie Mariuszem Matusik „Porozumienie w sprawie zasad i form współpracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa kuratorów sądowych podczas wykonywania zadań służbowych”.

Komendant Ujazda podsumowując dzisiejszą naradę podziękował Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji młodszemu inspektorowi Krzysztofowi Smela, oraz wszystkim obecnym za udział w naradzie, a policjantom i pracownikom cywilnym naszej Komendy za wysiłek i dobrą pracę.

ts

PREZENTACJA WYNIKÓW KPP WOŁOMIN ZA ROK 2018 CZ.1

PREZENTACJA WYNIKÓW KPP WOŁOMIN ZA ROK 2018 CZ.2

 

  • narada roczna kadry kierowniczej KPP Wołomin
  • narada roczna kadry kierowniczej KPP Wołomin
  • narada roczna kadry kierowniczej KPP Wołomin
  • narada roczna kadry kierowniczej KPP Wołomin
  • narada roczna kadry kierowniczej KPP Wołomin
  • narada roczna kadry kierowniczej KPP Wołomin
  • narada roczna kadry kierowniczej KPP Wołomin
  • narada roczna kadry kierowniczej KPP Wołomin
  • narada roczna kadry kierowniczej KPP Wołomin