Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Święto Policji – uroczyste obchody 100-lecia powstania Policji Państwowej w Powiecie Wołomińskim”

Data publikacji 16.07.2019

13 lipca na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Chrzęsnem uroczyście obchodzono jubileuszową 100 rocznicę powołania Policji Państwowej. Gościem honorowym uroczystości był Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej, który w asyście młodszego inspektor dr Marka Ujazdy – Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie wręczył policjantom odznaczenia resortowe i akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Komendant Powiatowy Policji w Wołominie i Starosta Wołomiński Pan Adam Lubiak – współgospodarz uroczystości uhonorowali również specjalnie przygotowanym na jubileusz 100-lecia powstania Policji Państwowej medalem okolicznościowym policjantów i pracowników wołomińskiej Komendy oraz przedstawicieli samorządów i zaproszonych gości. Medal otrzymali m. in. Biskup Marek Solarczyk oraz Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera. Powiatowe uroczystości Święta Policji były też okazją do zorganizowania pikniku dla mieszkańców powiatu wołomińskiego.

W uroczystościach, zorganizowanych przez Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie młodszego inspektora dr Marka Ujazdę i Starostę Wołomińskiego Pana Adama Lubiaka, 13 lipca br. na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Chrzęsnem wzięli udział: gość honorowy Komendant Stołeczny Policji – nadinspektor Paweł Dobrodziej, Wojewoda Mazowiecki Pan Zdzisław Sipiera, Biskup Marek Solarczyk – biskup pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej, posłowie na sejm RP Andrzej Smirnow i Andrzej Melak, radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego Michał Prószyński i Stefan Traczyk, przedstawiciele Sądu i Prokuratury, Rady Powiatu, burmistrzowie, wójtowie, przedstawicie lokalnych władz samorządowych z terenu całego powiatu wołomińskiego,

Wspólnie z policjantami Święto Policji obchodzili też przedstawiciele: Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z Wołomina, Zielonki i Chrzęsnego, Wojska i Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, Nadleśnictwa Drewnica, Straży Miejskiej z Wołomina i Ząbek, Zarządu Głównego i Wojewódzkiego NSZZ Policjantów, duchowieństwa, szkół o profilu mundurowym, przedstawiciele związków kombatanckich i seniorskich, firm i przedsiębiorstw współpracujących na co dzień z Policją, policyjni emeryci, Komendanci Jednostek Policji sąsiadujących a także lokalne media oraz mieszkańcy powiatu wołomińskiego.

Uroczystości Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie miały bardzo wyjątkowy, podniosły charakter z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Policji z Warszawy pod dowództwem nadkomisarza Radosława Gos oraz orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji z Wrocławia pod batutą kapelmistrza nadkomisarza Adama Witiwa.

Komendant Powiatowy Policji w Wołominie młodszy inspektor dr Marek Ujazda wraz ze Starostą Wołomińskim Panem Adamem Lubiakiem przywitali wszystkich przybyłych na uroczyste obchody 100-lecia powstania Policji Państwowej w Powiecie Wołomińskim.

Podczas swoje przemówienia komendant Ujazda powiedział, że przypadająca 100 rocznica powstania Policji Państwowej ma wyjątkowy charakter. „Patrząc na historię formacji trzeba jasno powiedzieć, że podobnie jak historia państwa polskiego, miała swoje chwalebne, wzniosłe chwile, ale też trudne, niegodne momenty. Pamięć tak o jednych, jak i drugich, buduje naszą samoświadomość zawodową, uczy pokory, pozwala nam unikać błędów przeszłości, trwać przy wartościach i etosie służby, zbudowanym w okresie II Rzeczpospolitej”. Komendant w swoim przemówieniu nawiązał też do Roty Ślubowania, którą kieruje się w swojej służbie każdy policjant, po czym skierował do funkcjonariuszy słowa: „wracajcie na co dzień myślami do wartości, bez których nie da się tego zawodu wykonywać dobrze. To pozwoli wam nie tylko osiągać dobre wyniki, ale przede wszystkim być w tym zawodzie spełnionym. Wasza osobista wiara w etos zawodowy, w sens tej pracy będzie oddziaływać dalej, na innych obywateli, na kraj. Funkcjonariusze Policji, którzy dają przykład bezstronności, uczciwości, praworządności stanowią filar każdego nowoczesnego państwa. Wszystkim moim Policjantom i Policjantkom chciałbym w tym miejscu życzyć, byście zawsze wierzyli w wartości, które stanowią o ponadczasowym fundamencie formacji powołanej 24 lipca 1919r. Byście wierzyli w etos zawodu policjanta. Byście w świecie relatywizmu etycznego potrafili go w sobie obronić.

Słowa podziękowania skierował również komendant do pracowników cywilnych naszej komendy. „Nie trzeba nosić munduru policyjnego, by być oddanym pracy dla tej formacji. Dziękuję wam za codzienny wysiłek wkładany w funkcjonowanie tej jednostki.

Na koniec Pan Komendant kierując słowa do funkcjonariusz poprosił, aby ci przekazali swoim rodzinom, swoim bliskim słowa wielkiej wdzięczności za wyrozumiałość i zrozumienie, jakie okazują dla realiów naszej pracy. Jak zaznaczył komendant Ujazda „sukcesy Policji to sukcesy policjantów i ich rodzin, bez ich wsparcia nie udałoby się zachować równowago emocjonalnej w tej wymagającej pracy”.

Słowa uznania w swoim przemówieniu do funkcjonariuszy skierował również Starosta Wołomiński Pan Adam Lubiak. „ I tak jak wyrażamy wdzięczność poprzednim pokoleniom Policjantów, tak z głębi serca dziękujemy dzisiejszym Funkcjonariuszom, dziękujemy Szanownym Państwu za Waszą ofiarną służbę, za to, że zawsze możemy na Was liczyć, że Mieszkańcy Powiatu Wołomińskiego mogą czuć się bezpieczni, bo wiedzą, że chronicie nasze życie, zdrowie i mienie”.

Awanse na wyższy stopień policyjny otrzymało łącznie 90 funkcjonariuszy z jednostek i komórek organizacyjnych wołomińskiej Komendy z czego w korpusie oficerów awansowało 6 policjantów, w korpusie aspirantów 42 policjantów, w korpusie podoficerów 39 policjantów, w korpusie szeregowych 3 funkcjonariuszy. Odznaczeniami resortowymi wyróżniono 1 funkcjonariusza - brązową odznaką „Zasłużony Policjant”.

Wyjątkowym momentem obchodów 100-lecia powstania Policji było uhonorowanie sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Wołominie „Krzyżem Niepodległości z gwiazdą klasy I” przez Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Odznaczenia sztandaru dokonali: V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów podinsp. Marek Osiejewski oraz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Komendy Stołecznej Policji mł. insp. Mirosław Bednarski. Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów postanowił również wyróżnić „Krzyżem Niepodległości z gwiazdą klasy I” pięciu funkcjonariuszy z KPP Wołomin.

Życzenia i podziękowanie dla funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Wołominie przekazał osobiście obecny na uroczystości gość honorowy Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej, który podziękował za dotychczasową służbę i pracę, za wysiłek w realizowaniu codziennych zadań, pochwalił też funkcjonariuszy za wkład jaki wnieśli policjanci z jednostki z Wołomina w walce z przestępczością oraz zabezpieczonym rekordowo wysokim mieniem pochodzącym z przestępstw. Wszystkim funkcjonariuszom życzył dalszych sukcesów zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym i wytrwałości w realizacji życiowych planów.

Listy Gratulacyjne z okazji 100-lecia powstania Policji przesłali Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki – list odczytał Wojewoda Mazowiecki Pan Zdzisław Siepiera oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbieta Witek.

Podczas uroczystości Święta Policji, Komendant Powiatowy Policji w Wołominie młodszy inspektor dr Marek Ujazda oraz Starosta Wołomiński odznaczyli specjalnie przygotowanym na obchody „100-lecia powstania Policji Państwowej w Powiecie Wołomińskim” medalem okolicznościowym funkcjonariuszy i pracowników wołomińskiej Komendy oraz przedstawicieli samorządów i zaproszonych gości. Medalem „100-lecia powstania Policji Państwowej” zostali uhonorowani m.in. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Biskup Marek Solarczyk, duchowni, burmistrzowie i wójtowie z jednostek samorządowych powiatu wołomińskiego oraz osoby społeczne. Łącznie odznaczono ponad 200 osób.

Uroczystości 100-lecia powstania Policji Państwowej były też doskonałą okazją do wręczenia pucharów zwycięskim drużynom, które 18 czerwca 2019r na terenie obiektu „Śnieżnik” Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce, uczestniczyły w zawody strzeleckie z okazji 100-lecia powstania Policji Państwowej zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji w Wołominie pod patronatem Komendanta Stołecznego Policji. W zawodach tych uczestniczyło 25, trzyosobowych drużyn. Puchary kapitanom drużyn wręczyli Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej w asyście Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie mł. insp. Dr Marka Ujzady.

I miejsce zajęła drużyna WITU

II miejsce zajęła drużyna Komendy Stołecznej Policji

III miejsce zajęła drużyna Mundurowego Klubu Motorowego RP z Torunia

IV miejsce zajęła drużyna z Komisariatu Policji w Radzyminie

Po licznych gratulacjach i podziękowaniach obchody Święta Policji wołomińskiej Komendy zakończyły się defiladą Kompanii Reprezentacyjnej Policji wraz pocztem sztandarowym Komendy Stołecznej Policji i Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, oraz repertuarem muzycznym w wykonaniu orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Po części oficjalnej wszyscy udali się na piknik zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji w Wołominie oraz Powiat Wołomińskich.

Dla mieszkańców przygotowano stoiska policyjne, w tym stoisko KPP Wołomin z atrakcjami dla najmłodszych w tym kolorowanki, odblaski dla dzieci, prezentacja umundurowania i wyposażenia Policjanta w tym broń służbowa, tajniki pracy technika kryminalistyki (zbieranie śladów w miejscu zdarzenia), prezentacja policyjnych radiowozów i motocykli, oraz łodzi motorowej użytkowanej przez Komisariat Specjalistyczny Rzeczny w Warszawie

Stoisko funkcjonariuszy stołecznego Wydziału Ruchu Drogowego, prezentacja koni służbowych i pokaz wyszkolenia psów służbowych w wykonaniu funkcjonariuszy Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego stołecznej Policji.

Stoisko Straży Pożarnej w tym prezentacja udzielania pierwszej pomocy z praktycznym szkoleniem w wykonaniu Strażaków Ochotników z OSP Zielonka

Stoisko Straży Ochrony Kolei, Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce,

W budynku pałacu w Chrzęsnem uczestnicy obchodów Święta Policji mogli również zobaczyć wystawę poświęconą pamięci wielkiego człowieka i oficera Policji Państwowej, Komendanta Policji m.st. Warszawy w latach 1934-1939 i Komendanta Głównego Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa, ale przede wszystkim wielkiego człowieka, patriotę, żołnierza i policjanta Niepodległej - podinspektora Mariana Kozielewskiego. Od 9 stycznia 2019 roku jest on Patronem stołecznych policjantów.

Serdecznie dziękujemy: Starostwu Wołomińskiemu oraz pracownikom Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Starostwa w Wołominie, za pomoc i zaangażowanie podczas przygotowania uroczystości Święta Policji.

ts

 

 • uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
  uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
 • uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
  uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
 • uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
  uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
 • uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
  uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
 • uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
  uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
 • uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
  uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
 • uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
  uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
 • uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
  uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
 • uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
  uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
 • uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
  uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
 • uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
  uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
 • uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
  uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
 • uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
  uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
 • uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
  uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
 • uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
  uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
 • uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
  uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
 • uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
  uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
 • uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
  uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
 • uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
  uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
 • uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
  uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
 • uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
  uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
 • uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
  uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
 • uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
  uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
 • uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
  uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
 • uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
  uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
 • uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
  uroczystości Święta Policji KPP Wołomin
 • List Prezesa Rady Ministrów
  List Prezesa Rady Ministrów
 • List MSWiA
  List MSWiA
 • List z okazji Święta Policji
  List z okazji Święta Policji
 • List z okazji Święta Policji
  List z okazji Święta Policji
 • List z okazji Święta Policji
  List z okazji Święta Policji
 • List z okazji Święta Policji
  List z okazji Święta Policji
 • List z okazji Święta Policji
  List z okazji Święta Policji