Aktualności

Powierzenie obowiązków na stanowiskach komendantów w Komisariacie Policji w Kobyłce, Tłuszczu i Jadowie

Data publikacji 18.05.2020

Komisarzowi Wojciechowi Chawałkiewicz powierzono pełnie funkcji Komendanta Komisariatu Policji w Kobyłce, nadkomisarzowi Tomaszowi Młynarczuk powierzono pełnienie funkcji Zastępcy Komendanta Komisariatu w Tłuszczu, aspirantowi sztabowemu Łukaszowi Drabarek powierzono pełnienie funkcji Zastępcy Komendanta Komisariatu w Jadowie. Nowi komendanci wprowadzeni zostali w swoje obowiązki przez I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie podinspektora Rafała Trzaskomę.

Od 14 maja  komisarz Wojciech Chawałkiewicz, dotychczasowy Z-ca Komendanta KP Tłuszcz, objął stanowisko  Komendanta Komisariatu w Kobyłce. Tego samego dnia na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu w Tłuszczu powołany został nadkomisarz Tomasz Młynarczuk, który przeszedł do nowej jednostki z Komisariatu Policji w Jadowie, gdzie pełnił stanowisko Z-cy Komendanta. Na tym stanowisku z dniem 18 maja zastąpił go aspirant sztabowy Łukasz Drabarek – kierownik ogniwa kryminalnego KP Marki.

Wszyscy policjanci   w  nowe obowiązki zostali wprowadzeni  przez podinspektora Rafała Trzaskomę – I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie.

Gratulujemy i życzymy samych sukcesów zawodowych kom. Wojciechowi Chawałkiewicz, nadkom. Tomaszowi Młynarczuk i asp. szt. Łukaszowi Drabarek.

ts