p.o. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie - Kierownictwo - KPP w Wołominie

Kierownictwo

nadkom. dr Mariusz Pawlak

Nadkom. dr Mariusz Pawlak  urodził się 16 czerwca 1979 roku w Poddębicach. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Akademii Obrony Narodowej a także Akademii Sztuki Wojennej, uzyskując stopień  naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w specjalności nauki o bezpieczeństwie.

Służbę w Policji rozpoczął w 1999 roku w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie przechodząc przez kolejne szczeble kariery zawodowej do stanowiska Zastępcy Dowódcy Kompanii Oddziału Prewencji.  W 2012 roku rozpoczął służbę w KPP Wołomin na stanowisku Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Markach, a we wrześniu 2014r  roku został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji KPP Wołomin.

21 stycznia 2019r  roku został powołany na stanowisko p.o. Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie.

Zainteresowania to turystyka, sport.