Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie - Kierownictwo - KPP w Wołominie

Kierownictwo

nadkom. dr Mariusz Pawlak

Nadkom. dr Mariusz Pawlak  urodził się 16 czerwca 1979 roku w Poddębicach. Jest absolwentem: Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Akademii Obrony Narodowej, Akademii Sztuki Wojennej. Uzyskał stopień  naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych - specjalność: nauki o bezpieczeństwie.

Służbę w Policji rozpoczął w 1999 roku w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie, gdzie przeszedł kolejne szczeble kariery zawodowej do stanowiska Zastępcy Dowódcy Kompanii Oddziału Prewencji.  Od 2012 roku kontynuował służbę w KPP w Wołominie na stanowisku Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Markach. We wrześniu 2014r  roku został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Wołominie. 21 stycznia 2019r  roku został powołany na stanowisko p.o. Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie.

1 kwietnia 2019 roku został Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie.