Wydział Prewencji - Wydziały i Zespoły - KPP w Wołominie

Wydziały i Zespoły

Wydział Prewencji

Data publikacji 04.04.2019

Wydział Prewencji ul. Legionów 31a 05-200 Wołomin tel. (22) 776 45 08, (22) 60 47 721/722/723 tel/fax (22) 60 47 724

Naczelnik Wydziału Prewencji

nadkomisarz Michał Sputo

adres email: michal.sputo@ksp.policja.gov.pl

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji

asp. szt. Jacek Bereda

Ogniwo Wywiadowczo - Patrolowe Wydziału Prewencji KPP Wołomin

Kierownik Ogniwa -   mł. asp. Sebastian Łabowicz

tel. (22) 60 47 721/722/723 wew. 108

 

Ogniwo do spraw Profilaktyki Społecznej , Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KPP Wołomin

Kierownik Ogniwa -  st. asp. Dariusz Dudziak

tel. (22) 60 47 721/722/ 723  wew 112 i 113

 

Samodzielne Stanowisko ds. Prewencji Kryminalnej Wydziału Prewencji KPP Wołomin

podinspektor  Wioletta Zychnowska

tel. (22) 60 47 721/722/723  wew. 122 lub 112 i 113

 

Zespół do spraw Wykroczeń i Postepowań Administracyjnych

tel. (22) 60 47 721 wew 110 i 122

 

Zespół Sztab Policji

tel. (22) 60 47 721/722 wew. 107