Wydział Dochodzeniowo - Śledczy - Wydziały i Zespoły - KPP w Wołominie

Wydziały i Zespoły

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

Data publikacji 02.02.2009

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy ul. Wileńska 43a 05-200 Wołomin tel. (0 22) 776 20 21 Sekretariat tel. (0-22) 60 47 281 fax (0-22) 60 47 297 e-mail: kppwolomin.ds@policja.waw.pl

 

Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego

komisarz  Robert Zastawny

adres email; robert.zastawny@ksp.policja.gov.pl

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego 

komisarz  Mariusz Matusiak