Wydział Ogólny - Wydziały i Zespoły - KPP w Wołominie

Wydziały i Zespoły

Wydział Ogólny

Data publikacji 02.02.2009

Wydział Ogólny ul. Wileńska 43a 05-200 Wołomin tel. (0 22) 776 20 21 tel. (0 22) 60 47 262

Naczelnik Wydziału Ogólnego

nadkomisarz Edyta Szczerba

adres email; edyta.szczerba@ksp.policja.gov.pl

 

Wydział Ogólny KPP Wołomin zajmuje się problematyką z zakresu:

1. Kontroli i nadzoru

2. Kadr i szkolenia

3. Przyjmowania, ewidencjonowania i rozdziału korespondencji