Zespół Administracyjno-Gospodarczy - Wydziały i Zespoły - KPP w Wołominie

Wydziały i Zespoły

Zespół Administracyjno-Gospodarczy

Data publikacji 02.02.2009

Zespół Administracyjno-Gospodarczy ul. Wileńska 43a 05-200 Wołomin tel. (0 22) 776 20 21 tel. (022) 60 47 280

Koordynator Zespołu Administracyjno - Gospodarczego

Dariusz Wichniewicz