Komenda Powiatowa Policji w Wołominie - Kontakt - KPP w Wołominie

Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

Data publikacji 03.02.2009

 

Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

 ul. Wileńska 43a

05-200 Wołomin

tel. (22) 776 20 21

fax 47 724 72 07

 

ZESPÓŁ DYŻURNYCH

Kontakt:

(22) 776 20 21;    47 724 79 00

adres email; dyzurny.wolomin@ksp.policja.gov.pl

 

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji

 tel. 47 724 73 00

e-mail: komendant.wolomin@ksp.policja.gov.pl

 

Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wołominie

asp. szt. Tomasz Sitek

tel.  47 724 72 73  fax.  47 724 72 93  

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 22 55 17 700

Linki:

 

strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Wołominie