Dzielnicowy Rejonu nr 5 (pozamiejski) - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Dzielnicowy Rejonu nr 5 (pozamiejski)

Data publikacji 04.05.2016

 

 

ST. SIERŻ. JACEK DĄBROWSKI

Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

Zespół Dzielnicowych

05-200 Wołomin ul. Legionów 31A

tel. 0-22-60-47-223

tel. kom. 0-600-997-218

dzielnicowy.wolomin5@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

REJON SŁUŻBOWY nr 5 (pozamiejski)

Obejmuje miejscowości:
Czarna, Helenów, Zagościniec, Lipinki, Duczki, Stare Grabie, Nowe Grabie. Nowe Lipiny, Stare Lipiny, Majdan, Cięciwa. Mostówka, Ossów, Nowy Ossów, Turów, Leśniakowizna.

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.08.2012r do 31.12.2019r

1. .Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Gromadzenie się małoletnich zagrożonych demoralizacją oraz sożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym - Duczki ulica Przytorowa 68

2.  Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie zagrożenia.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

Kontrola w wymienionym rejonie

Dążenie do wyeliminowania spożywania alkoholu

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Straż Miejska w Wołominie-

Prowadzenie rozmów z mieszkańcami w miejscowości Duczki

Kampania informacyjna podczas organizowanych spotkań

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Przekazywanie informacji obywatelom, podczas pełnionych służb obchodowych, oraz podczas spotkań indywidualnych i grupowych