Dzielnicowy Rejonu nr 4 (miejski) - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Dzielnicowy Rejonu nr 4 (miejski)

Data publikacji 04.05.2016

 

 

 

 asp. szt. Kamil Szkodziński

Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

Zespół Dzielnicowych

05-200 Wołomin ul. Legionów 31A

tel. 0-22-60-47-223

tel. kom. 0-600-997-219

dzielnicowy.wolomin4@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

REJON SŁUŻBOWY nr 4 (miejski)

Ograniczony ulicami:
Linią kolejową od ul. Sikorskiego do granicy z miejscowością Nowe Lipiny, Granicą
z miejscowością Nowe Lipiny od linii kolejowej do ul. Al. Niepodległości. Ul. Al.Niepodległości od ul. Dworskiej do ul. Granicznej. Ul. Graniczna od ul. Al.Niepodległości do ul. Sikorskiego. Ul. Sikorskiego od ul. Granicznej do linii kolejowej.

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.08.2019r do 31.12.2019r

1. .Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

- Nieprawidłowe Parkowanie w rejonie ulicy Lipińskiej/od ulicy Niepodległości do ulicy Sikorskiego/

  1. Zakładany cel do osiągnięcia.

    Wyeliminowanie zagrożenia.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań

Kontrola w wymienionym rejonie (przez cały okres palnu priorytetowego)

Działania prewencyjne w w/w rejonach ( przez cały okres planu priorytetowego)

Nawiązanie kontaktu ze Strażą Miejską ( niezwłocznie po utworzeniu planu priorytetowego)

Nawiązanie kontaktu z Zarządcą Drogi ( w pierwszym miesiącu planu priorytetowego)

Rozmowy ze Społeczeństwem zamieszkujących Wołomin ul. Lipińska (przez cały okres palnu priorytetowego)

Prowadzenie rozmów z mieszkańcami wskazanej ulicy, oraz pracownikami spółdzielni mieszkaniowych.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Prowadzenie rozmów Zarządcami Drogi jak również z mieszkańcami pobliskich osiedli

Kampania informacyjna podczas organizowanych spotkań z mieszkańcami osiedla

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Przekazywanie informacji obywatelom, podczas pełnionych służb obchodowych, oraz podczas spotkań indywidualnych i grupowych, zamieszczenie informacji na stronie internetowej KPP Wołomin.