Dzielnicowy Rejonu nr 4 (miejski) - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy Rejonu nr 4 (miejski)

Data publikacji 04.05.2016

 

 

 

 st. sierż. Agnieszka Malmon

Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

Zespół Dzielnicowych

05-200 Wołomin ul. Legionów 31A

tel. 47 72-47-223

tel. kom. 0-600-997-219

dzielnicowy.wolomin4@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

REJON SŁUŻBOWY nr 4 (miejski)

Ograniczony ulicami:
Linią kolejową od ul. Sikorskiego do granicy z miejscowością Nowe Lipiny, Granicą
z miejscowością Nowe Lipiny od linii kolejowej do ul. Al. Niepodległości. Ul. Al.Niepodległości od ul. Dworskiej do ul. Granicznej. Ul. Graniczna od ul. Al.Niepodległości do ul. Sikorskiego. Ul. Sikorskiego od ul. Granicznej do linii kolejowej.

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.02.2020 do 31.07.2020 roku

 

1. .Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

- Nieprawidłowe Parkowanie w rejonie ulicy Lipińskiej od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Al. Niepodległości,po obu stronach ulicy Lipińskiej

  1. Zakładany cel do osiągnięcia.

    Wyeliminowanie zagrożenia.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań

Kontrola w wymienionym rejonie

Działania prewencyjne w w/w rejonach

Nawiązanie kontaktu ze Strażą Miejską

Nawiązanie kontaktu z Zarządem Dróg i Zieleni.

Nawiązanie kontaktu ze Starostwem Powiatowym .

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Prowadzenie rozmów Zarządcami Drogi jak również z mieszkańcami pobliskich osiedli

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Przekazywanie informacji obywatelom, podczas pełnionych służb obchodowych, oraz podczas spotkań indywidualnych i grupowych, zamieszczenie informacji na stronie internetowej KPP Wołomin.