Dzielnicowy Rejonu nr 3 (miejski) - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy Rejonu nr 3 (miejski)

Data publikacji 04.05.2016

 

 

  sierż. szt. Kamil Witkowski

Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

Zespół Dzielnicowych

05-200 Wołomin ul. Legionów 31A

tel. 47 72-47-223

tel. kom. 0-600-997- 798

dzielnicowy.wolomin3@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

REJON SŁUŻBOWY nr. 3 (miejski)

Ograniczony ulicami:
Linią kolejową od ul. Żelaznej biegnącej do ul. Legionów. Ul. Legionów od ul. Żelaznej przechodzącą przez ul. 1 Maja do ul. Granicznej. Ul. Graniczna od ul. Sikorskiego przechodzącą przez ul. 1 Maja do ul. Żelaznej z Linią kolejową.

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.02.2020r do 31.07.2020r

 

1. .Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Spożywanie alkoholu w obrębie sklepu oraz wyłudzanie pieniędzy przez osoby bezdomne Wołomin ul. Wileńska 49 parking sklepu Kaufland

  1. Zakładany cel do osiągnięcia.

  1. Wyeliminowanie zagrożenia.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

  1. Kontrola w wymienionym rejonie

  2. Dążenie do wyeliminowania popełnianych wykroczeń

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

1. Nawiązanie kontaktu ze Strażą Miejską

2. Prowadzenie rozmów z zarządem sklepu Kaufland

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Przekazywanie informacji obywatelom, podczas pełnionych służb obchodowych, oraz podczas spotkań indywidualnych i grupowych