Dzielnicowy Rejonu nr 2 (miejski) - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Dzielnicowy Rejonu nr 2 (miejski)

Data publikacji 04.05.2016

 

 

 asp. szt.  Aneta Borowiec

Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

Zespół Dzielnicowych

05-200 Wołomin ul. Legionów 31A

tel. 0-22-60-47-223

tel. kom. 0-600-997-018

dzielnicowy.wolomin2@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

REJON SŁUŻBOWY nr 2 (miejski)


Ograniczony ulicami:


Linią kolejową od granicy z miastem Kobyłka do ulicy Legionów przechodzącą przez ul. 1 Maja do ul. Zielonej. Od ul. Zielonej do ul. 1 Maja. Od ul. 1 Maja,
Granicą z miastem Kobyłka do linii kolejowej.

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.08.2019-31.12.2019

1. .Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

 Nieprawidłowe parkowanie Wołomin ul. 1-go Maja przy ul Zielonej przy drodze wojewódzkiej nr 634 KONTYNUACJA

  1. Zakładany cel do osiągnięcia: Wyeliminowanie zagrożenia

Wyeliminowanie zagrożenia.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

Kontrola w wymienionym rejonie

Dążenie do wyeliminowania wykroczeń popełnianych przez osoby kierujące pojazdami.

Kontakt z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

  1. Straż Miejska w Wołominie-

  2. Prowadzenie rozmów z zarządem oraz właścicielami altan.

  3. Kampania informacyjna podczas organizowanych spotkań

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Przekazywanie informacji obywatelom, podczas pełnionych służb obchodowych, oraz podczas spotkań indywidualnych i grupowych