Dzielnicowy Rejonu nr 1 (miejski) - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy Rejonu nr 1 (miejski)

Data publikacji 04.05.2016

 

 

sierż. Emilia Gunerka

Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

Zespół Dzielnicowych

05-200 Wołomin ul. Legionów 31A

tel. 47 72-47-223

tel. kom. 0-600-997-198

dzielnicowy.wolomin1@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

REJON SŁUŻBOWY nr 1 (miejski)


Ograniczony ulicami:
ul. Kraszewską od granicy z miastem Kobyłka, do ul. Piłsudskiego,
ul. Piłsudskiego od ul. Kraszewskiej do ul. Białostockiej,
ul. Białostocką od ul. Piłsudskiego do ul. Błońskiej,
ul. Błońską od ul. Białostockiej do Nowej Wsi,
Nową Wieś od ul. Błońskiej do ul. Geodetów,
ul. Geodetów od Nowej Wsi do ul. Skłodowskiej-Curie,
ul. Skłodowskiej-Curie od ul. Geodetów do ul. Podmiejskiej,
ul. Podmiejską od ul. Skłodowskiej-Curie do rzeki Czarna,
rzeką Czarna od ul. Podmiejskiej do linii kolejowej,
linią kolejową od rzeki Czarna do granicy z miastem Kobyłka,
granicą z miastem Kobyłka od linii kolejowej do ul. Kraszewskiej


Obejmuje miejscowości:
Mironowe Górki

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.02.2020r  do 31.07.2020r

 

1. .Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

- driftowanie pojazdami na terenie parkingu Galerii Handlowej Wołomin ul. Geodetów 2.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

   Wyeliminowanie zagrożenia.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

Kontrola w wymienionym rejonie

Działania prewencyjne w w/w rejonach

Nawiązanie kontaktu ze Strażą Miejską

Nawiązanie kontaktu z Zarządcą Galerii

4. Prowadzenie rozmów z zarządcami galerii handlowej oraz pracownikami ochrony

1.Prowadzenie rozmów z zarządcami galerii handlowej oraz pracownikami ochrony

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Przekazywanie informacji obywatelom, podczas pełnionych służb obchodowych, oraz podczas spotkań indywidualnych i grupowych, zamieszczenie informacji na stronie internetowej KPP Wołomin.