Dzielnicowy rejonu nr 1 gminy Poświętne (pozamiejski) - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy rejonu nr 1 gminy Poświętne (pozamiejski)

Data publikacji 04.05.2016

 

 

 

asp. szt. Piotr Poplewski

Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

Zespół Dzielnicowych gminy Poświętne

05-200 Wołomin ul. Legionów 31A

tel. 47 72-47-223

tel. kom. 0-600-997-215

dzielnicowy.poswietne1@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

REJON SŁUŻBOWY nr 1 (pozamiejski)

Obejmuje miejscowości:
Józefin, Dąbrowica, Międzyleś, Międzypole, Poświętne, Cygów, Nowy Cygów, Wola Cygowska, Helenów, Wólka Dąbrowicka. Jadwiniew, Turze, Rojków, Stróżki.

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.02.2020r. do 31.07.2020r.

 

1. .Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Dąbrowica (okolice sklepu spożywczego) spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie przedmiotowych zjawisk.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań. .

  • Kontrole wskazanych miejsc.
  • Podejmowanie działań represyjnych.
  • Prowadzenie kampanii informacyjnej wśród okolicznych mieszkańców. Zamieszczenie planu na stronie Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

  1. Sołtys miejscowości

  2. Właściciele i pracownicy sklepów spożywczych

  3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- Przekazywanie informacji mieszkańcom w trakcie pełnionego obchodu rejonu służbowego oraz spotkań ze społeczeństwem.