Dzielnicowy Rejonu nr 2 gminy Poświętne (pozamiejski) - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy Rejonu nr 2 gminy Poświętne (pozamiejski)

Data publikacji 04.05.2016

 

 

st.  asp. Paweł Jezierski

Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

Zespół Dzielnicowych Gminy Poświętne

05-200 Wołomin ul. Legionów 31A

tel. 47 72-47-223

tel. kom. 0-600-997-184

dzielnicowy.poswietne2@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

REJON SŁUŻBOWY nr 2 (pozamiejski)

Obejmuje miejscowości:
Kielczykowizna, Nowe Ręczaje, Ręczaje Polskie, Trzcinka, Zabraniec, Kolno, Krubki-Górki, Małków, Ostrowik, Wola Ręczajska, Choiny, Laskowizna, Czubajowizna, Nadbiel.

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.02.2020r. do 31.07.2020r.

1. .Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Ręczaje Polskie ( okolice sklepu spożywczego) spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie przedmiotowych zjawisk.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań. .

  1. Kontrole wskazanych miejsc.

  2.  Podejmowanie działań represyjnych.

  3. Prowadzenie kampanii informacyjnej wśród okolicznych mieszkańców.

  4. Zamieszczenie Planu na stronie Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

  • Sołtys miejscowości
  • Właściciele i pracownicy sklepu oraz świetlicy
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- Przekazywanie informacji mieszkańcom w trakcie pełnionego obchodu rejonu służbowego oraz spotkań ze społeczeństwem.