Dzielnicowy Rejonu nr 1 miasta Marki - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Dzielnicowy Rejonu nr 1 miasta Marki

Data publikacji 03.01.2022

 

 

 

 

st. asp.  Cezary Tlaga

Komisariat Policji w Markach 

Zespół Dzielnicowych

Komisariat Policji w Markach ul. Sportowa 5
05-270 Marki
tel.: (22) 781 23 20 fax.: (22) 781 10 07

tel. kom. 0-600-997-181

dzielnicowy.marki1@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

 • spozywanie alkoholu Piłsudskiego 43-45

Pod wskazanym adresem znajduje się przystanek ZTM oraz dwa sklepy spożywcze. W związku z tym o różnych porach dnia gromadzi się w tym miejscu duża liczba ludzi. Miejsce i jego otoczenie sprzyja spożywaniu alkoholu. Okoliczni mieszkańcy zgłaszają powyższy problem oraz towarzyszące temu wykroczenia polegające na zaśmiecaniu pustymi butelkami chodnika oraz pobliskie ogródki. Jak również problemem są osoby, które będąc pod wpływem alkoholu zakłócają porządek publiczny.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

 • Spadek występowania zagrożenia

3.Proponowane działania wraz z terminem ich realizacji poszczególnych etapów/zadań

 • Zwiększenie uwagi podczas obchodu na przestrzeganie przepisów porządkowych
 • Podejmowanie interwencji w stosunku do osób spożywających alkohol
 • Zachęcanie lokalnych mieszkańców do zgłaszania naruszeń porządku publicznego za pomocą KMZB

4. Podmioty współpracujące w realizacji Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji zadań.

 • Urząd miasta w Markach
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 1. Informacja na stronie internetowej KPP Wołomin

 2. Informowanie mieszkańców podczas:

 • spotkań ze społeczeństwem

 • wykonywania czynności służbowych rejonie

 • przyjmowania interesantów przez dzielnicowego.