Dzielnicowy Rejonu nr 2 miasta Marki - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Dzielnicowy Rejonu nr 2 miasta Marki

Data publikacji 03.01.2022

 

 

 

ASP.  RADOSŁAW ROGUSZEWSKI

Komisariat Policji w Markach 

Zespół Dzielnicowych

Komisariat Policji w Markach ul. Sportowa 5
05-270 Marki
tel.: (22) 781 23 20 fax.: (22) 781 10 07

tel. kom. 0-600-997-144

dzielnicowy.marki2@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

  • Nieprawidłowe parkowanie ul. Szpitalna 10-12-14

  •  W Markach przy ul. Szpitalnej od numeru 10 do 14 znajduje się osiedle mieszkaniowe. Liczba miejsc parkingowych jest niewystarczająca i wzdłuż ulicy parkowane są pojazdy w sposób niezgodny z przepisami. Zaparkowane pojazdy ograniczają ruch kołowy na ulicy jak i ruch pieszy po chodniku. We wskazanym miejscu przeprowadzono wiele interwencji. Prowadzone są również czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenia. Problem był zgłaszany przez Urząd Miasta Marki, lokalnych mieszkańców w drodze interwencji jak również poprzez KMBZ.

 2.Zakładany cel do osiągnięcia

  • Dążenie do zapobiegania nieprawidłowemu parkowaniu pojazdów

  • Promowanie KMZB jako narzędzia walki z zagrożeniem

3.Proponowane działania wraz z terminem ich realizacji poszczególnych etapów/zadań

  1. Zwiększenie częstotliwości obchodu w rejonie ul. Szpitalnej

  2. Zachęcanie lokalnych mieszkańców do zgłaszania naruszenia porządku publicznego m.in. za pośrednictwem KMZB

  3. Stosowanie środków karnych wobec kierowców naruszających przepisy drogowe ( każdorazowo)

4.Podmioty współpracujące w realizacji Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji zadań.

  • WRD KPP Wołomin

 
5.Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

  • Informacja na stronie internetowej KPP Wołomin
  • Przekazanie informacji lokalnej społeczności podczas:

spotkań ze społeczeństwem

wykonywania czynności służbowych rejonie

przyjmowania interesantów przez dzielnicowego.