Dzielnicowy Rejonu nr 2 miasta Marki - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Dzielnicowy Rejonu nr 2 miasta Marki

Data publikacji 04.05.2016

 

 

 

MŁ. ASP.  RADOSŁAW ROGUSZEWSKI

Komisariat Policji w Markach 

Zespół Dzielnicowych

Komisariat Policji w Markach ul. Sportowa 5
05-270 Marki
tel.: (22) 781 23 20 fax.: (0-22) 781 10 07

tel. kom. 0-600-997-144

dzielnicowy.marki2@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.02.2019 r. do 31.07.2019 r.

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym


Spożywanie alkoholu w parku miejskim ul. Piłsudskiego 96

 2.Zakładany cel do osiągnięcia


Zminimalizowanie zagrożenia
Promowanie zasad etyczno - moralnych społecznie

3.Proponowane działania wraz z terminem ich realizacji poszczególnych etapów/zadań


Wzmożony obchód w parku miejskim
Stosowanie środków karnych oraz środków oddziaływania społecznego wobec osób spożywających alkohol w miejscu publicznym

4.Podmioty współpracujące w realizacji Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji zadań.

Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Markach
 
5.Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.


Rozmowy z mieszkańcami podczas obchodu

Informacja na stronie internetowej KPP Wołomin