Dzielnicowy Rejonu nr 3 miasta Marki - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Dzielnicowy Rejonu nr 3 miasta Marki

Data publikacji 03.01.2022

 

 

 

asp. Dariusz Popielarczyk

 

Komisariat Policji w Markach 

Zespół Dzielnicowych

Komisariat Policji w Markach ul. Sportowa 5
05-270 Marki
tel.: (22) 781 23 20 fax.: (22) 781 10 07

tel. kom. 0-600-997-140

dzielnicowy.marki3@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

 • Spalanie odpadów w przydomowych paleniskach Marki ul. Grunwaldzka

 • Problem spalania odpadów w przydomowych paleniskach występuje każdego roku w okresie jesienno zimowym. Pod wskazanym adresem znajdują głównie budynki jednorodzinne ogrzewane tradycyjnymi piecami. W przedmiotowej sprawie zachodzi potrzeba szerzenia świadomości wśród mieszkańców Marek, którzy palą w piecach drewnem pochodzącym z rozbiórek lub płyt meblowych. Materiały te pokryte są warstwami farb i lakieru co w procesie spalania ma szkodliwy wpływ na środowisko

   

2.Zakładany cel do osiągnięcia

 • Dążenie do wyeliminowania procederu spalania odpadów w przydomowych paleniskach

3.Proponowane działania wraz z terminem ich realizacji poszczególnych etapów/zadań

 • Zwiększenie częstotliwości obchodu w rejonie ul. Grunwaldzka ( do kwietnia 2022)

 • Zachęcanie lokalnych mieszkańców do zgłaszania naruszenia porządku publicznego m.in. za pośrednictwem KMZB ( do czerwca 2022)

 • Przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami ul. Grunwaldzka odnośnie:

 • - oddziaływanie spalanych odpadów na środowisko

 • - walorów estetycznych i zasad współżycia społecznego

 • Promowanie KMZB jako narzędzia walki z zagrożeniem

 • - podnoszenia świadomości w zakresie konsekwencji prawnych przewidzianych ze spalania odpadów,

 •  

4.Podmioty współpracujące w realizacji Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji zadań.

 • Monitoring Miasta Marki

5.Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • Informacja na stronie internetowej KPP Wołomin
 • Przekazanie informacji lokalnej społeczności podczas:

spotkań ze społeczeństwem

wykonywania czynności służbowych rejonie

przyjmowania interesantów przez dzielnicowego.