Dzielnicowy Rejonu nr 3 miasta Marki - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Dzielnicowy Rejonu nr 3 miasta Marki

Data publikacji 04.05.2016

 

 

 

mł. asp. Dariusz Popielarczyk

 

Komisariat Policji w Markach 

Zespół Dzielnicowych

Komisariat Policji w Markach ul. Sportowa 5
05-270 Marki
tel.: (22) 781 23 20 fax.: (0-22) 781 10 07

tel. kom. 0-600-997-140

dzielnicowy.marki3@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

  • Nieprawidłowe parkowanie ul. Okólna 45 przy Centrum Logistycznym

2.Zakładany cel do osiągnięcia

 

  • Eliminacja zagrożenia
  • Zapewnienie ładu i porządku publicznego
  • Zachęcanie okolicznych mieszkańców do zgłaszania przypadków naruszenia porządku prawnego za pośrednictwem KMBZ

3.Proponowane działania wraz z terminem ich realizacji poszczególnych etapów/zadań

 

  • Wzmożony obchód ul. Okólnej
  • Przeprowadzanie rozmów profilaktycznych z osobami przebywającymi na terenie siłowni, odnośnie zachowania zgodnego z prawem
  • Stosowanie środków karnych przewidzianych prawem wobec sprawców czynów karalnych

4.Podmioty współpracujące w realizacji Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji zadań.

Wydział Monitoringu Miasta Marki

5.Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Rozmowy z mieszkańcami podczas obchodu
Informacja na stronie internetowej KPP Wołomin