Dzielnicowy Rejonu nr 4 miasta Marki - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Dzielnicowy Rejonu nr 4 miasta Marki

Data publikacji 03.01.2022

 

 

 

 

 asp. szt. Aneta Nasiłowska

 

Komisariat Policji w Markach 

Zespół Dzielnicowych

Komisariat Policji w Markach ul. Sportowa 5
05-270 Marki
tel.: (22) 781 23 20 fax.: (22) 781 10 07

tel. kom. 0-600-997-081

dzielnicowy.marki4@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

  • Spalanie odpadów w przydomowych paleniskach
  • Wskazany problem występuje każdego roku w sezonie jesienno zimowym. Zgłoszenia o podejrzeniu spalania odpadów są na bieżąco realizowane. Zachodzi jednak potrzeba szerzenia świadomości wśród mieszkańców Marek, którzy często palą w piecach drewnem pochodzącym z rozbiórek lub płyty meblowe. Tworzywo często pokryte jest warstwami farby co w procesie spalania ma szkodliwy wpływ na środowisku.

 2. Zakładany cel do osiągnięcia

.Zminimalizowanie zagrożenia poprzez rozmowy z mieszkańcami odnośnie:

- podnoszenia świadomości społecznej w zakresie konsekwencji prawnych

przewidzianych za spadanie odpadów,

- wpływu spalanych odpadów na środowisko w tym efekt cieplarniany

- walorów estetycznych i zasad współżycia społecznego

. Promowanie KMZB jako narzędzia walki z zagrożeniem


3.Proponowane działania wraz z terminem ich realizacji poszczególnych etapów/zadań

  • Zwiększenie uwagi podczas obchodu na rodzaj zadymienia z kominów
  • Zachęcanie lokalnych mieszkańców do zgłaszania naruszeń porządku publicznego za pomocą KMZB

4.Podmioty współpracujące w realizacji Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji zadań.

Monitoring Miejski
 
5.Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

  1. Informacja na stronie internetowej KPP Wołomin

  2. Informowanie mieszkańców podczas:

  • spotkań ze społeczeństwem

  • wykonywania czynności służbowych rejonie

  • przyjmowania interesantów przez dzielnicowego.