Dzielnicowy Rejonu nr 4 miasta Marki - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Dzielnicowy Rejonu nr 4 miasta Marki

Data publikacji 04.05.2016

 

 

 

 

 asp. szt. Aneta Nasiłowska

 

Komisariat Policji w Markach 

Zespół Dzielnicowych

Komisariat Policji w Markach ul. Sportowa 5
05-270 Marki
tel.: (22) 781 23 20 fax.: (0-22) 781 10 07

tel. kom. 0-600-997-081

dzielnicowy.marki4@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r.

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

 

  • Spożywanie alkoholu w rejonie sklepu Fresh Market ul. Rydza Śmigłego


 2. Zakładany cel do osiągnięcia


Eliminacja zagrożenia
Promowanie zasad etyczno – moralnych społecznie
Zachęcanie okolicznych mieszkańców do zgłaszania przypadków naruszenia porządku prawnego za pośrednictwem KMBZ


3.Proponowane działania wraz z terminem ich realizacji poszczególnych etapów/zadań


Wzmożony obchód ul. Środkowej w rejonie sklepu Fresh Market
Prowadzenie rozmów profilaktycznych z pracownikami sklepu oraz osobami gromadzącymi się przy sklepie, na temat konsekwencji spożywania alkoholu w miejscu publicznym
Stosowanie środków karnych  przewidzianych prawem


4.Podmioty współpracujące w realizacji Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji zadań.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
5.Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Rozmowy z mieszkańcami podczas obchodu
Informacja na stronie internetowej KPP Wołomin