Dzielnicowy Rejonu nr 5 Miasta Marki - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Dzielnicowy Rejonu nr 5 Miasta Marki

Data publikacji 03.01.2022

 

 

ASP. GRZEGORZ DONOCH

 

Komisariat Policji w Markach 

Zespół Dzielnicowych

Komisariat Policji w Markach ul. Sportowa 5
05-270 Marki
tel.: (22) 781 23 20 fax.: (22) 781 10 07

tel. kom. 0-600-997-900

dzielnicowy.marki5@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.06.2022 r. do 30.06.2022r.

1.Zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

 • Nieprawidłowe parkowanie ul. Duża 5. 

 • W Markach przy ul. Dużej 5 A-J znajduje się osiedle mieszkaniowe. Liczba miejsc parkingowych jest niewystarczająca i przy osiedlu są parkowane pojazdy w sposób niezgodny z przepisami w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania z ul. Prostą. Zaparkowane pojazdy ograniczają widoczność na skrzyżowaniu jak również utrudniają ruch pieszym. We wskazanym miejscu przeprowadzono wiele interwencji. Prowadzone są również czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenia. Problem był zgłaszany przez Urząd Miasta Marki, lokalnych mieszkańców w drodze interwencji jak również poprzez KMBZ.

2.Zakładany cel do osiągnięcia

 • Dążenie do wyeliminowania parkowania pojazdów w miejscu gdzie utrudnia to ruch i ogranicza widoczność włączającym się do ruchu.

 • Dotychczasowe działania dzielnicowego w przedmiocie wskazanej problematyki przyczyniły się do spadku nieprawidłowego parkowania pojazdów.

 • Promowanie KMZB jako narzędzia walki z zagrożeniem

3.Proponowane działania wraz z terminem ich realizacji poszczególnych etapów/zadań

 • Zwiększenie częstotliwości obchodu w rejonie ul. Duża/Prosta
 • Zachęcanie lokalnych mieszkańców do zgłaszania naruszenia porządku publicznego m.in. za pośrednictwem KMZB
 • Stosowanie środków karnych wobec kierowców naruszających przepisy drogowe ( każdorazowo)


4.Podmioty współpracujące w realizacji Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji zadań.

 • Monitoring Miejski
 • WRD KPP Wołomin

5.Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 1. Informacja na stronie internetowej KPP Wołomin

 2. Informowanie mieszkańców podczas:

 • spotkań ze społeczeństwem

 • wykonywania czynności służbowych rejonie

 • przyjmowania interesantów przez dzielnicowego.