Dzielnicowy Rejonu nr 5 Miasta Marki - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Dzielnicowy Rejonu nr 5 Miasta Marki

Data publikacji 04.05.2016

 

 

 ASP. GRZEGORZ DONOCH

 

Komisariat Policji w Markach 

Zespół Dzielnicowych

Komisariat Policji w Markach ul. Sportowa 5
05-270 Marki
tel.: (22) 781 23 20 fax.: (0-22) 781 10 07

tel. kom. 0-600-997-900

dzielnicowy.marki5@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r.

1.zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym


Nieprawidłowe parkowanie ul. Duża 5


2.Zakładany cel do osiągnięcia


Zminimalizowanie zagrożenia
Dążenie do przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym


3.Proponowane działania wraz z terminem ich realizacji poszczególnych etapów/zadań
 

Wzmożony obchód w rejonie ul. Dużej
Stosowanie środków karnych przewidzianych prawem, wobec kierowców niestosujących się do zakazu ograniczenia tonażu


4.Podmioty współpracujące w realizacji Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji zadań.

Urzędu Miasta Marki

5.Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.


Rozmowy z mieszkańcami podczas obchodu
Informacja na stronie internetowej KPP Wołomin