Dzielnicowy Rejonu nr 1 miasta Ząbki - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy Rejonu nr 1 miasta Ząbki

Data publikacji 06.05.2016

 

 

 

 ASP. TOMASZ TYMCZYSZYN

 

Komisariat Policji w Ząbkach

Zespół Dzielnicowych

05-091 Ząbki   ul. Górnośląska 30

tel. 22-781-68-40  lub 22-781-62-57 lub 22- 762-10-80

tel. kom. 600 997 220

dzielnicowy.zabki1@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

 

 1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

 • ul. Wolności 3 rejon sklepu "Biedronka"- spożywanie alkoholu
 1. Zakładany cel do osiągnięcia.

Profilaktyka społeczna; zwiększenie patroli prewencyjnych; dążenie do wyeliminowania zjawiska zjawiska dzikich wysypisk śmieci w wymienionym rejonie; przeprowadzanie rozmów profilaktycznych z właścicielami posesji w celu pozyskania informacji o sprawcach i zwiększenia świadomości o zakazie spożywania alkoholu w miejscach poblicznych. Doraźne kontrole w trakcie obchodu w celu wyeliminowania powyższego zjawiska.

 1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • Reakcja na popełniane przestępstwa i wykroczenia;
 • Przeprowadzanie rozmów z właścicielami posesji,
 • Systematyczna kontrola i nadzór miejsc zagrożonych;
 • W miarę możliwości zwiększenie liczby patroli;
 • Nawiązywanie współpracy ze Strażą Miejską;

 

 1. Podmioty wsłpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań

 2. Straż Miejska

 3. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie społeczeństwa podczas realizacji zadań służbowych oraz podczas spotkań indywidualnych i grupowych. Umieszczenie informacji na stronie www KPP w Wołominie.