Dzielnicowy Rejonu nr 2 Miasta Ząbki - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy Rejonu nr 2 Miasta Ząbki

Data publikacji 06.05.2016

 

 

 

ASP. KRZYSZTOF MAMIŃSKI

Komisariat Policji w Ząbkach

Zespół Dzielnicowych

05-091 Ząbki   ul. Górnośląska 30

tel. 22-781-68-40  lub 22-781-62-57 lub 22- 762-10-80

tel. kom. 0-600 - 997- 168

dzielnicowy.zabki2@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

 

 1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

       Spożywanie alkoholu ul. Targowa 4 (w rejonie przyległym do sklepu spożywczego)

 

 1. Zakładany cel do osiągnięcia.

 • Profilaktyka społeczna; zwiększenie patroli prewencyjnych; przeprowadzanie rozmów profilaktycznych z właścicielem oraz mieszkańcami sąsiadujących budynków

 1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • Reakcja na popełniane przestępstwa i wykroczenia;
 • Przeprowadzanie rozmów z właścicielami oraz z pracownikami sklepu;
 • Systematyczna kontrola i nadzór miejsca zagrożonego;
 • Skierowanie załóg patrolowych w miejsce zagrożone;
 • Nawiązywanie współpracy ze Strażą Miejską;

      4. Podmioty wsłpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań

 • Straż Miejska
 1. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie społeczeństwa podczas realizacji zadań służbowych oraz podczas spotkań indywidualnych i grupowych. Umieszczenie informacji na stronie www KPP w Wołominie.