Dzielnicowy Rejonu nr 3 Miasta Ząbki - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy Rejonu nr 3 Miasta Ząbki

Data publikacji 06.05.2016

 

 

 

 

 

st. asp. Zbigniew Król

Komisariat Policji w Ząbkach

Zespół Dzielnicowych

05-091 Ząbki   ul. Górnośląska 30

tel. 22-781-68-40  lub 22-781-62-57 lub 22- 762-10-80

tel. kom. 0-600-997-150

dzielnicowy.zabki3@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.01.2021r do 30.06.2021r

 

 

1. .Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

ul. Szwoleżerów 24 sklep z alkoholem „Lulek” oraz teren przyległy do sklepu a w szczególności teren za sklepem od ul. Obrońców spożywanie alkoholu.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie zagrożenia.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

  • Monitorowanie wskazanego miejsca podczas obchodu rejonu służbowego.
  • Rozmowa z właścicielami sklepu oraz pracownikami
  • Zwiększenie liczby patroli w porach wieczorowo-nocny
  • Wspólne patrole z SM Ząbki

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

  • Straż Miejska

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie społeczeństwa podczas realizacji zadań służbowych oraz podczas spotkań indywidualnych i grupowych. Kontrola wskazanych miejsc podczas wykonywania obowiązków służbowych.