Dzielnicowy Rejonu nr 5 Miasta Ząbki - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy Rejonu nr 5 Miasta Ząbki

Data publikacji 06.05.2016

 

 

 

  asp. MICHAŁ JANCZARA

Komisariat Policji w Ząbkach

Zespół Dzielnicowych

05-091 Ząbki   ul. Górnośląska 30

tel. 22-781-68-40  lub 22-781-62-57 lub 22- 762-10-80

tel. kom. 0-600-997-613

dzielnicowy.zabki5@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.06.2021r do 30.06.2021r

 

 

  1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

  • ul. Andersena 43 nieprawidłowe parkowanie

      2. Zakładany cel do osiągnięcia

  • zmniejszenie liczby zgłoszeń o 50%
  1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

  • Monitorowanie wskazanego miejsca podczas obchodu rejonu służbowego.
  • Rozmowa z mieszańcami
  • Zwiększenie liczby patroli
  • Wspólne patrole z SM Ząbki
  • Cykliczne udokumentowane działanie ukierunkowane na wyeliminowanie nieprawidłowego parkowania

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań

  • Straż Miejska

       5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie społeczeństwa podczas realizacji zadań służbowych oraz podczas spotkań indywidualnych i grupowych. Kontrola wskazanych miejsc podczas wykonywania obowiązków służbowych.