Dzielnicowy Rejonu nr 4 Miasta Ząbki - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy Rejonu nr 4 Miasta Ząbki

Data publikacji 06.05.2016

 

 

 

ST. SIERŻ. MICHAŁ FRĄCZEK

Komisariat Policji w Ząbkach

Zespół Dzielnicowych

05-091 Ząbki   ul. Górnośląska 30

tel. 22-781-68-40  lub 22-781-62-57 lub 22- 762-10-80

tel. kom. 600-997-146

dzielnicowy.zabki4@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

 

1. .Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Niewłaściwe parkowanie w rejonie ulicy Powstańców na odcinku między skrzyżowaniem z ulicą Podleśną, a skrzyżowaniem z trasą 631. Zagrożenie ma charakter stały, nasila się w godzinach popołudniowych. Zagrożenie zostało wskazane przez mieszkańców w trakcie obchodu rejonu służbowego, oraz stanowi powód częstych interwencji policji i straży miejskiej. Mieszkańcy oczekują wyegzekwowania przepisów prawa o ruchu drogowym w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

  • Dążenie do wyeliminowania niewłaściwego parkowania we wskazanym rejonie.
  • Wyegzekwowanie zachowania zgodnego z przepisami prawa o ruchu drogowym mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- Systematyczne kontrole w ramach obchodu rejonu służbowego

- Zwiększanie częstotliwości kontroli wskazanego miejsca przez załogi patrolowo-interwencyjne.

- Przekazanie informacji Straży Miejskiej w Ząbkach w celu zwiększenie częstotliwości kontroli wskazanego miejsca.

- Przekazanie informacji Naczelnikowi Ruchu Drogowego KPP w Wołominie w celu zwiększenia częstotliwości kontroli wskazanego miejsca przez załogi ruchu drogowego.

- Zawnioskowanie do Urzędu Miasta Ząbki o przeprowadzenie kampanii informacyjnej za pośrednictwem lokalnej prasy oraz mediów społecznościowych mającej na celu uświadomienie o warunkach użytkowania ulicy.

- Prowadzenie kampanii informacyjnej mającej na celu uświadomienie o warunkach użytkowania ulicy w trakcie spotkań ze społeczeństwem.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Straż Miejska Ząbki

- Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- Informowanie społeczeństwa podczas realizacji zadań służbowych oraz w trakcie spotkań.

- Kampania informacyjna przeprowadzona za pośrednictwem gazet lokalnych oraz mediów społecznościowych przez Urząd Miasta Ząbki.

- Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy powiatowej Policji w Wołominie