Dzielnicowy Rejonu nr 1 Miasta Radzymin - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Dzielnicowy Rejonu nr 1 Miasta Radzymin

Data publikacji 06.05.2016

 

 

mł. asp.  Ireneusz Pazio

 

Komisariat Policji w Radzyminie 

Zespół Dzielnicowych

05-250 Radzymin   ul. Konstytucji 3-go Maja 22

tel. (0-22) 786 50 07

tel. kom. 0-600-997-089

dzielnicowy.radzymin1@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

Rejon 1 – obszar miejski Gm. Radzymin obejmuje następujące ulice:

1-go Maja, 11-go Listopada, Batorego, Czartoryskiej, Czereśniowa, Daszyńskiego, Dzielna,
Glinkowska, Huzarska, Jana Pawła II – nr nieparzyste, Kilińskiego, Koliska, Konstytucji 3-go
Maja, Korczaka, Kotkowskiego, Kredytowa, Kwitnąca, Letnia, Lubomirskiego, Malownicza,
Marszała, Matejki, Mickiewicza, Mistrza i Małgorzaty, Narbutta, Narutowicza, Norwida,
Ogrodowa, Paderewskiego, Piłsudskiego, Pionierska, Plac Kościuszkowski, Plac Wolności,
Pogonowskiego, POW od 3-go Maja do Wyszyńskiego, Sienkiewicza, Skorupki, Słowackiego,
Strzelców Wileńskich, Strzelców Kaniowskich, Traugutta, Waltera, Wąska, Wczasowa,
Wierzbowa, Wiśniowa, Wołomińska, Wspólna, Wyszkowska, Zapolskiego, Zielona, Zwycięska,
Żeligowskiego, Żeromskiego

 

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.08.2019r do 31.12.2019r.

 

 1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

  Nieprawidłowe parkowanie pojazdów na ul. 1-go Maja w Radzyminie,   Radzymin ul. 1-go Maja – cała doba

 2. Zakładany cel do osiągnięcia. 

  Wyeliminowanie parkowania pojazdów których kierowcy nie dostosowują się do znaku „B-36” – zakaz zatrzymywania.

 

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 

                               Wzmożone kontrole w ramach obchodu oraz zlecenie zadań dla Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego – na bieżąco

Sporządzenie pisma do Naczelnika WRD KPP Wołomin celem zlecenia kontroli rejonu w/w ulicy – do 15.09.2019r.

Sporządzenie pisma do Referatem Teleinformatyki Urzędu miasta w Radzyminie w zakresie monitorowania w/w rejonu. – do 15.09.2019r.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 

1. Urząd Gminy Radzymin – przekazywanie materiału dowodowego z ujawnionych nieprawidłowości

2. WRD KPP Wołomin – kontrola pod kątem przestrzegania znaku B-36

 

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 

 1. Rozmowa z mieszkańcami

 2. Oznaczenie miejsc zagrożonych znakami

 3. Spotkania ze społeczeństwem

 4. Gazeta lokalna

 5. Strona Internetowa Urzędu Miasta w Radzyminie