Dzielnicowy Rejonu nr 3 Gmina Radzymin - teren wiejski - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Dzielnicowy Rejonu nr 3 Gmina Radzymin - teren wiejski

Data publikacji 06.05.2016

 

 

 ASP. ROBERT MAZUR

Komisariat Policji w Radzyminie 

Zespół Dzielnicowych

05-250 Radzymin   ul. Konstytucji 3-go Maja 22

tel. (0-22) 786 50 07

tel. kom. 0-600-997-141

dzielnicowy.radzymin3@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

Rejon 3 – obszar wiejski Gm. Radzymin obejmuje następujące miejscowości / sołectwa:


Arciechów, Borki, Dybów-Kolonia, Emilianów, Łąki, Łosie, Mokre, Nowe Załubice, Popielarze,
Ruda, Stare Załubice, Stary Dybów, Wiktorów, Zawady, Zwierzyniec.

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.08.2018r do 31.12.2019r

 

  1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie

• Nowe Załubice parking przy kościele, godziny popołudniowe i nocne

 

  1. Zakładany cel do osiągnięcia.

  • Ograniczenie negatywnego zjawiska oraz wzrost wykrywalności sprawców wykroczeń..

  1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań. • wzmożone kontrole w ramach obchodu oraz zlecenie zadań dla Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego – na bieżąco

wzmożone kontrole w ramach obchodu oraz zlecenie zadań dla Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego – na bieżąco

podjęcie współpracy z Urzędem Gminy Radzymin w zakresie poprawienia bezpieczeństwa oraz objęcie rejonu parkingu monitoringiem miejskim

zorganizowanie wraz z sołtysami spotkania do dnia 29 marca 2019r

 

  1. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

               Urząd Gminy Radzymin - instalacja monitoringu

              Sołectwo wsi Załubice - zorganizowanie spotkania z mieszkańcami

        5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

                - rozmowy z mieszkańcami

- rozmowy z przedstawicielami sołectw

- rozmowy z Urzędem Gminy Radzymin

- strona internetowa KPP Wołomin