Dzielnicowy Rejonu nr 3 Gmina Radzymin - teren wiejski - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy Rejonu nr 3 Gmina Radzymin - teren wiejski

Data publikacji 06.05.2016

 

 

 ASP. ROBERT MAZUR

Komisariat Policji w Radzyminie 

Zespół Dzielnicowych

05-250 Radzymin ul. Romualda Traugutta 17

tel. (22) 786 50 07

tel. kom. 0-600-997-141

dzielnicowy.radzymin3@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

Rejon 3 – obszar wiejski Gm. Radzymin obejmuje następujące miejscowości / sołectwa:


Arciechów, Borki, Dybów-Kolonia, Emilianów, Łąki, Łosie, Mokre, Nowe Załubice, Popielarze,
Ruda, Stare Załubice, Stary Dybów, Wiktorów, Zawady, Zwierzyniec.

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.08.2021r do 31.01.2022r

 

 1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

 • Niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego.

  Na drodze prowadzącej przez miejscowość Zwierzyniec na całym jej odcinku obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów ciężarowych które nie stosują się do tego zakazu. Ponadto z uwagi na remont mostu w miejscowości Zawady, zwiększył się ruch kołowy przez miejscowość Zwierzyniec, a pojazdy przekraczają dopuszczalną prędkość co powoduje duże zagrożenie dla pieszych z uwagi na brak chodnika.

 1. Zakładany cel do osiągnięcia.

 • Ograniczenie negatywnego zjawiska

 1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań. • wzmożone kontrole w ramach obchodu oraz zlecenie zadań dla Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego – na bieżąco

 • wzmożone kontrole w ramach obchodu oraz zlecenie zadań dla Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego – na bieżąco

  • przesłanie do Naczelnika WRD KPP Wołomin pisma z prośbą o skierowanie załóg w rejon drogi w miejscowości zwierzyniec

  • podjęcie współpracy z Urzędem Gminy Radzymin w zakresie poprawienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 1. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.     

 • Urząd Gminy Radzymin

        5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.  

 • Zamieszczenie w prasie lokalnej, rozmowy z mieszkańcami oraz przedstawicielami sołectw