Dzielnicowy Rejonu nr 4 obszar wiejski Gminy Radzymin - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy Rejonu nr 4 obszar wiejski Gminy Radzymin

Data publikacji 06.05.2016

 

 MŁ. ASP.  PAWEŁ KULESZA

 

Komisariat Policji w Radzyminie 

Zespół Dzielnicowych

05-250 Radzymin ul. Romualda Traugutta 17

tel. (22) 786 50 07

tel. kom. 0-600-997-902

dzielnicowy.radzymin4@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

Rejon 4 – obszar wiejski Gm. Radzymin obejmuje następujące miejscowości / sołectwa:


Cegielnia, Ciemne, Nadma, Nowy Janków, Rżyska, Sieraków, Słupno, Stary Janków,

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.08.2021 roku do 31.01.2022 roku

 

 1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

  Niestosowanie się do ograniczeń tonażowych przez pojazdy ciężarowe:

  Słupno ul. Markiewicza, Gościniec, Poprzeczna, Norwida, Brzechwy.

  Nadma ul. Rzeczna, Pólko, Stara

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 • Ograniczenie negatywnego zjawiska

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 • wzmożone kontrole miejsca zagrożonego w ramach obchodu oraz zlecenie zadań dla Zespołu Patrolowo – Interwencyjnego – na bieżąco
 • skierowanie pisma do WRD KPP Wołomin o kierowanie patroli w rejon zagrożony – do 28.09.2021 roku
 • pismo do Urzędu Miasta i Gminy Radzymin o instalację kamer monitoringu wizyjnego oraz zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej w/w urzędu dotyczącego obowiązującego ograniczenia tonażowego – do 28.09.2021 roku

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • Urząd Miasta

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • Rozmowy z mieszkańcami
 • Spotkania ze społeczeństwem
 • Strona Internetowa Komendy Powiatowej Policji w Wołominie