Dzielnicowy Rejonu nr 4 obszar wiejski Gminy Radzymin - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Dzielnicowy Rejonu nr 4 obszar wiejski Gminy Radzymin

Data publikacji 06.05.2016

 

 MŁ. ASP.  PAWEŁ KULESZA

 

Komisariat Policji w Radzyminie 

Zespół Dzielnicowych

05-250 Radzymin   ul. Konstytucji 3-go Maja 22

tel. (0-22) 786 50 07

tel. kom. 0-600-997-902

dzielnicowy.radzymin4@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

Rejon 4 – obszar wiejski Gm. Radzymin obejmuje następujące miejscowości / sołectwa:


Cegielnia, Ciemne, Nadma, Nowy Janków, Rżyska, Sieraków, Słupno, Stary Janków,

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.08.2019r do 31.12.2019r

 

  1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Akty wandalizmu:

  • Plac zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ciemnem – godziny wieczorowo - nocne,

  1. Zakładany cel do osiągnięcia.

  • Wyeliminowanie osób które gromadzą się i spożywają alkohol w tym miejscu oraz zakłócają ciszę nocną

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

  • wzmożone kontrole miejsc zagrożonych w ramach obchodu oraz zlecenie zadań dla Zespołu Patrolowo – Interwencyjnego – na bieżąco

  • skierowanie4 pisma do Burmistrza Miasta i gminy Radzymin o rozważenie zasadności instalacji kamery monitoringu wizyjnego – do 28.02.2019 roku

  • organizacja spotkania z przedstawicielami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciemnem w zakresie bieżącego informowania o zaistniałych nieprawidłowościach – do 28.02.2019 roku

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

  • Urząd Gminy i Miasta Radzymin – instalacja kamery monitoringu wizyjnego
  • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciemnem – informowanie o nieprawidłowościach

 

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

                - rozmowy z pracownikami stacji paliw

- właściwe oznakowanie tego miejsca

- strona internetowa KPP Wołomin