Dzielnicowy Rejonu nr 5 gmina Dąbrówka - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy Rejonu nr 5 gmina Dąbrówka

Data publikacji 06.05.2016

 

 asp. szt. Sylwia Borzymek

 

Komisariat Policji w Radzyminie 

Zespół Dzielnicowych

05-250 Radzymin ul. Romualda Traugutta 17

tel. (22) 786 50 07

tel. kom. 0-600-997-212

dzielnicowy.radzymin5@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

Rejon 5 – obszar wiejski Gm. Dąbrówka obejmuje następujące miejscowości / sołectwa:


Chajęty, Chruściele, Cisie, Czarnów, Dręszew, Działy Czarnowskie, Dąbrówka, Guzowatka,
Józefów, Karolew, Karpin, Kowalicha, Kołaków, Kuligów, Lasków, Ludwinów, Marianów,
Małopole, Ostrówek, Sokołówek, Stanisławów, Stasiopole, Teodorów, Trojany, Wszebory,
Zaścienie, Ślężany.

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.08.2021r. do 31.01.2022r

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

  • Zakłócanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu:

    - na tyłach budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce – ulica Kościuszki 20,

    godziny wieczorowo – nocne w dni weekendowe.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

  • Ograniczenie negatywnego zjawiska oraz zwiększenie efektywności w ujawnianiu wykroczeń

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych zadań.

  • przeprowadzanie rozmów profilaktycznych z właścicielami i pracownikami placówek handlowych pod kątem zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim - na bieżąco
  • współpraca z GKRPA przy Urzędzie Gminy w Dąbrówce w zakresie wspólnych kontroli placówek handlowych
  • wzmożone kontrole miejsc zagrożonych w ramach obchodu oraz zlecenie zadań dla Zespołu Patrolowo – Interwencyjnego – na bieżąco

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

  •  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrówce

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- rozmowy z mieszkańcami oraz przedstawicielami placówek handlowych podczas obchodu

- informacja w lokalnych mediach