Dzielnicowy Rejonu nr 5 gmina Dąbrówka - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Dzielnicowy Rejonu nr 5 gmina Dąbrówka

Data publikacji 06.05.2016

 

 asp. szt. Sylwia Borzymek

 

Komisariat Policji w Radzyminie 

Zespół Dzielnicowych

05-250 Radzymin   ul. Konstytucji 3-go Maja 22

tel. (0-22) 786 50 07

tel. kom. 0-600-997-212

dzielnicowy.radzymin5@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

Rejon 5 – obszar wiejski Gm. Dąbrówka obejmuje następujące miejscowości / sołectwa:


Chajęty, Chruściele, Cisie, Czarnów, Dręszew, Działy Czarnowskie, Dąbrówka, Guzowatka,
Józefów, Karolew, Karpin, Kowalicha, Kołaków, Kuligów, Lasków, Ludwinów, Marianów,
Małopole, Ostrówek, Sokołówek, Stanisławów, Stasiopole, Teodorów, Trojany, Wszebory,
Zaścienie, Ślężany.

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.08.2019r do 31.12.2019r

 

 1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

 

Nieprawidłowe parkowanie pojazdów ciężarowych:

 • Karpin trasa S8 rejon stacji paliw Circle-K cała doba

 

 1. Zakładany cel do osiągnięcia.

 

 • Wyeliminowanie parkowania pojazdów ciężarowych typu TIR a tym samym ograniczenie liczby zdarzeń związanych m.in. z kradzieżami paliwa z tych pojazdów

 

 1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych zadań.

 • Nawiązanie kontaktu z kierownictwem Stacji Paliw Circle-K – do 15.02.2019r.

 • Wzmożone kontrole w ramach obchodu oraz zlecenie zadań dla Zespołu Patrolowo – Interwencyjnego – na bieżąco

 • Sporządzenie pisma do Naczelnika WRD KPP w Wołominie celem zlecenia zadań funkcjonariuszom Wydziału Ruchu Drogowego KPP Wołomin – do 15.02.2019r.

 • Sporządzenie pisma do Wójta Gminy w Dąbrówce w zakresie właściwego oznakowania drogi – do 15.02.2019r.

 

 1. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • Urząd Gminy w Dąbrówce – oznakowanie drogi

 • WRD KPP Wołomin – kontrole pod kątem nieprawidłowego parkowania

 • Circle – K bieżące informowanie o nieprawidłowo zaparkowanych pojazdach

 

 1. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • Rozmowy z pracownikami stacji paliw

 • Strona internetowa KPP w Wołominie

 • Przekazywanie informacji podczas spotkań z mieszkańcami / debaty