Dzielnicowy Rejonu nr 2 Miasta Zielonka - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Dzielnicowy Rejonu nr 2 Miasta Zielonka

Data publikacji 06.05.2016

 

 

 

asp. szt. Norbert Bogusz

 

Komisariat Policji w Zielonce 

Zespół Dzielnicowych

05-220 Zielonka  ul. Piastowska 17

tel. (0-22) 781 01 13  lub (0-22) 781-00-07

tel. kom. 0-600-997-057

dzielnicowy.zielonka2@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.08.2019 do 31.12.2019 roku

 

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

 

Naruszenie przepisów zakazu wjazdu, – Zielonka ul. Wojska Polskiego, wjazd na osiedle przy ul. Wyszyńskiego 7. Godziny występowania zagrożenia – godziny poranne i popołudniowe.

Powyższy problem został zdiagnozowany na podstawie zgłoszeń mieszkańców podczas Debaty o bezpieczeństwie która odbyła się w dniu 18.12.2018 r.

 

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Wyeliminowanie popełnianie wymienionego wykroczenia lub ograniczanie zjawiska o 80%.

 

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań

- wzmożone kontrole ul. Wojska Polskiego w trakcie obchodu rejonu służbowego w okresie od 01.02. do 31.07. 2019r.

- kontrola przestrzegania przepisów, niezwłoczna reakcja na nie stosowanie się do znaku

- Zlecenie zdań do służby w formie karty zadania doraźnego dla funkcjonariuszy pełniących służbę patrolową w okresie od 01.02. do 31.07.2019 r.

- wystąpienie z wnioskiem do UM Zielonka o przycięcie gałęzi zasłaniających obraz z pobliskiej kamery miejskiej w terminie do dn. 14.02.2019r.

- skierowanie pisma do WRD KPP w Wołominie z prośbą o objęcie nadzorem ul. Wojska Polskiego przez załogi ruchu drogowego pełniące służbę na terenie KP w Zielonce w terminie do dn. 14.02.2019r.

 

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań

a) Zarząd osiedla Poligon – ul. Wyszyńskiego 7

b) Urząd Miasta Zielonka – ul. Lipowa 5

 

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym

Zamieszczenie informacji na temat zadania priorytetowego na stronie KPP w Wołominie i Urzędu Miasta w Zielonce.