Dzielnicowy Rejonu nr 2 Miasta Zielonka - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy Rejonu nr 2 Miasta Zielonka

Data publikacji 06.05.2016

 

 

 

asp. szt. Norbert Bogusz

 

Komisariat Policji w Zielonce 

Zespół Dzielnicowych

05-220 Zielonka  ul. Piastowska 17

tel. (22) 781 01 13  lub (22) 781-00-07

tel. kom. 0-600-997-057

dzielnicowy.zielonka2@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.02.2021 do 31.07.2021 roku

 

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

  • Wyeliminowanie lub zminimalizowanie wykroczenia polegającego na nie stosowaniu się do znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się” – na ul. Wyszyńskiego w Zielonce.

  • Powyższy problem został zdiagnozowany na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych, odnotowanych interwencji oraz ujawniany podczas rozpoznania terenowego

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Wyeliminowanie popełnianie wymienionego wykroczenia lub ograniczanie zjawiska

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań

- kontrola przestrzegania przepisów, niezwłoczna reakcja na nie stosowanie się do znaku

- planowanie służb ponadnormatywnych w rejonie zagrożonym

- bieżące wprowadzanie interwencji podejmowanych wobec osób przez Dyżurnego KP Zielonka

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań

Urząd Miasta Zielonka – ul. Lipowa 5

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym

Zamieszczenie informacji na temat zadania priorytetowego na stronie KPP w Wołominie i Urzędu Miasta w Zielonce.