Dzielnicowy Rejonu nr 1 Miasta Kobyłka - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy Rejonu nr 1 Miasta Kobyłka

Data publikacji 06.05.2016

 

 

 

 asp. Wioletta Kumala

 

Komisariat Policji w Kobyłce  

Zespół Dzielnicowych

05-230 Kobyłka  ul. Ks. Marmo 13

tel. (22) 786 10 07

tel. kom. 0-600-997-145

dzielnicowy.kobylka1@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

 

 

                          Rejon nr I

 Rejon służbowy nr I, obejmuje zasięgiem terytorialnym dzielnice: Antolek, Nadarzyn, Turów, Kobylak, Stefanówka, Grabicz, Sosnówka.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

 

                                na okres od 01.02.2020r  do 31.07.2020r

 

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym -  rejon osiedla bloków w m. Kobyłka ul. Osiedlowa

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie zagrożenia.

3. Proponowane działania wraz z terminem ich realizacji poszczególnych etapów/zadań.

Kontrola w wymienionym rejonie

Dążenie do wyeliminowania spożywania alkoholu

 

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji zadań.

Prowadzenie rozmów z mieszkańcami w miejscowości Kobyłka

Kampania informacyjna podczas organizowanych spotkań

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Miasta i Gminy Kobyła

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym

Przekazywanie informacji obywatelom, podczas pełnionych służb obchodowych, oraz podczas spotkań indywidualnych i grupowych

.