Dzielnicowy Rejonu nr 1 Jadów - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Dzielnicowy Rejonu nr 1 Jadów

Data publikacji 04.01.2022

 

 asp. szt.  Łukasz Bodzon

 

Komisariat Policji w Jadowie  

Zespół Dzielnicowych

05-280 Jadów  ul. Poniatowskiego 25

tel. (25) 675 40 07

tel. kom. 0-600-997-161

dzielnicowy.jadow1@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

Rejon nr I

Jadów, Dzierżanów, Wujówka, Adampol, Borzymy, Dębę Duże, Dębe Małe, Iły, Kukawki, Sitne, Strachów, Sulejów, Szewnica, Urle, Wężówka Wyrobki, Wólka Sulejowska, Nowy Jadów, Letnisko Nowy Jadów, Borki, Myszadła, Nowinki, Oble, Podmyszadła, Starowola, Warmiaki, Wójty, Wyglądały, Zawiszyn

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01. 01. 2022r. do 30.06.2022r.

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym – rejon sklepu spożywczo-przemysłowego w Strachowie ul. Bitwy Warszawskiej 1920 n nr 48

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

  • Wyeliminowanie lub zniwelowanie zagrożeń z pkt. 1. Ocena: zrealizowano/nie zrealizowano

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań

  • Bezwzględna reakcja na stwierdzone czyny zabronione

    Spotkania dzielnicowego ze społecznością lokalną

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

  • UG Jadów

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

  • Informowanie społeczeństwa podczas spotkań w ramach obchodu rejonu służbowego.

    Strona internetowa KPP w Wołominie