Dzielnicowy Rejonu nr 4 (pozamiejski) - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Dzielnicowy Rejonu nr 4 (pozamiejski)

Data publikacji 06.05.2016

 

 asp. szt. Jacek Pieńczuk

 

Komisariat Policji w Tłuszczu 

Zespół Dzielnicowych Miasta Tłuszcz

05-240 Tłuszcz  ul. szkolna 6

tel. (0-29) 757 30 07 lub (0-29) 757 30 49

tel. kom. 0-600-997-166

dzielnicowy.tluszcz1@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

Rejon Dzielnicowego nr 4 (pozamiejski)

Powierzchnia – ok. 56 km², ludność 5 000 mieszkańców.

Obejmuje miejscowości:

Rasztów, Wola Rasztowska, Kraszew Nowy, Kraszew Stary, Klembów, Michałów, Krusze, Roszczep, Pieńki, Sitki

 

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

 

na okres od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

  1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

1.1 Spożywanie alkoholu w rejonie skrzyżowania ulic Polnej i Brzozowej w miejscowości Wola Rasztowska gm. Klembów

  1. Zakładany cel do osiągnięcia

2.1 Ograniczenie występowania zjawiska.

  1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

3.1 Kontrole terenu o różnych porach dnia i nocy, przy wsparciu ze strony ogniwa patrolowo interwencyjnego.

3.2 Zdecydowane działanie w stosunku do osób popełniających wykroczenia.

  1. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

4.1 W działaniach nie uczestniczą podmioty pozapolicyjne.

  1. Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniu Priorytetowym.

5.1 Informacje przekazywane będą w trakcie obchodu rejonu służbowego