Dzielnicowy Rejonu nr 2 Miasta Tłuszcz - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Dzielnicowy Rejonu nr 2 Miasta Tłuszcz

Data publikacji 06.05.2016

 

 

 

 asp. szt. Grzegorz Stapf

Komisariat Policji w Tłuszczu 

Zespół Dzielnicowych Miasta Tłuszcz

05-240 Tłuszcz  ul. szkolna 6

tel. (0-29) 757 30 07 lub (0-29) 757 30 49

tel. kom. 0-600-997-164

dzielnicowy.tluszcz2@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

Rejon Dzielnicowego nr 2 (miejski)

Powierzchnia – 8 km², ludność 4 850 mieszkańców.

Miasto Tłuszcz - strona południowa od szlaku kolejowego Warszawa - Białystok.

Obejmuje ulice:

Zjazdowa, Batorego, Kielaka, Wodospadowa, Wiejska, Strażacka, Wąska, Kraszewskiego, Charzewskiego, Sienkiewicza, Mickiewicza, Kopernika, Kościuszki, Rodziewiczówny, Powstańców, Reymonta, Grzelaka, Nowosadowi, Sobieskiego, Szkolna, Polna, Wierzbowa, Makowa, Wiśniowa, Jasna, Ptasia, Willowa Prosta, Cicha, Nadrzeczna, Słoneczna, Działkowa, Łąkowa, Tęczowa, Lazurowa, Błękitna, Odrowąża, Zielona, Rzemieślnicza. Wileńska, Głowackiego, Racławicka, Adamowicza, Miodowa, Wiosenna, Przelotowa, Pszczela, Zielna, Mokra, Kościelna, Zgoda, Miła, Radosna, Żurawia, Łączna, Piekarska, Warszawska, Przemysłowa, Długa, Zakrzewie, Graniczna, Stawowa, Wilcza, Myśliwska, Wrzosowa, Dolna, Brzozowa, Orla, Spokojna, Żytnia, Leśna, Bobrowa, Armii Krajowej.

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.02.2019 r. do 30.07.2019 r.

 

  1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

 

W miejscowości Tłuszcz w centrum miasta przy ulicy Kościuszki 2 znajduje się Bank PKO BP w rejonie którego znajduje się parking samochodowy, lecz w godzinach szczytu bardzo dużo kierowców zamiast parkować na parkingu to parkuje po drugiej stronie ulicy gdzie są umieszczone znaki zakazu zatrzymywania się i postoju – B-36. W ostatnim czasie mieszkańcy osiedla przy ulicy Kościuszki skarżyli się na ten proceder, gdyż samochody parkują na chodniku i utrudniają ruch pieszych.

Ponadto do naszej jednostki wpłynęła karta weryfikacyjna nr. 639/18 dotycząca nieprawidłowego parkowania w m. Tłuszcz ul. Kościuszki 4 - fakt ten został potwierdzony.

 

 

  1. Zakładany cel do osiągnięcia.

 

Ograniczyć proceder parkowania pojazdów w w/w miejscu .

 

  1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/ zadań.

 

Podczas pełnienia służby obchodowej kontrola o różnych porach dnia rejonu ulicy Kościuszki z uwagą na naruszenie przepisów prawa.

 

  1. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem

planowanych przez nie do realizacji zadań.

 

Nie uczestniczą w tych działaniach inne podmioty poza policyjne.

 

       5. Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie społeczeństwa podczas realizacji zadań oraz podczas spotkań lokalnych z mieszkańcami.