Dzielnicowy Rejonu nr 2 (pozamiejski) - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Dzielnicowy Rejonu nr 2 (pozamiejski)

Data publikacji 06.05.2016

 

 

 mł. asp. Elżbieta Danielska

 

Komisariat Policji w Tłuszczu 

Zespół Dzielnicowych Miasta Tłuszcz

05-240 Tłuszcz  ul. szkolna 6

tel. (0-29) 757 30 07 lub (0-29) 757 30 49

tel. kom. 0-600-997-086

dzielnicowy.tluszcz3@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

Rejon Dzielnicowego nr 2 (pozamiejski)

Powierzchnia – 44.16 km², ludność 5 700 mieszkańców.

Obejmuje miejscowości:

Część miasta Tłuszcza, określony granicami administracyjnymi miasta a od rejonu nr 1 oddzielony ul. Mazowiecką, Radzymińską oraz Sieroszewskiego nie wpisaną w ten rejon a zawierający ulice w miejscowości Tłuszcz tj :

Północna , Klonowa, Norwida, Zachodnia, Leszczynowa, Modrzewiowa, Krucza, Narutowicza, Pogodna, Tarczyńskiego, Relaksowa, Wesoła, Krótka, Dzielna, Młodzieńcza, Jarzynowa, Malinowa, Ananasowa, Jarzębinowa, Wesoła, Relaksowa, Lotnicza, Orzechowa, Wyspiańskiego, Piaskowa

Pozostałe miejscowości pozamiejskie to:

Kozły, Wólka Kozłowska, Rysie, Jarzębia Łąka, Konary, Moczydło, Wagan, Waganka, Postoliska, Fiukały, Brzezinów, Szymanówek, Mokra Wieś, Zalesie, Chrzęsne.

 

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

 

na okres od 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

  1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W miejscowości Kozły pod nr 45A znajduje się sklep spożywczo-monopolowy, a w jego pobliżu usytuwany jest ogólnodostępny plac zabaw, w rejonie wskazanych miejsc dochodzi do naruszeń prawa w zakresie spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym.

  1. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminować procedre spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym.

 

  1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/ zadań.

Podczas pełnienia służby obchodowej kontrola o różnych porach dniach rejonu przyległego do sklepu oraz placu zabaw, pod kątem osób dopuszczających się wykroczeń. Prowadzenie rozmów z właścicielem sklepu ukierunkowanych na wyeliminowanie procederu spożywania alkoholu w rejonie sklepu. Wystąpienie do Komendanta KP Tłuszcz o zadaniowanie załóg patrolowo – interwencyjnych w wyżej wskazane miejsca, w celu zwrócenia szczególnej uwagi podczas pełnienia przez nich służby i reagowania na naruszenia przepisów prawa. Nadto zapoznanie Funkcjonariuszy KP Tłuszcz ze zdiagnozowanym zagrożeniem

 

  1. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Nie uczestniczą;

 

  1. Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniu Priorytetowym.

Informowanie społeczeństwa podczas realizacji zadań oraz podczas zaplanowanych spotkań ze społeczeństwem.