Dzielnicowy Rejonu nr 2 (pozamiejski) - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy Rejonu nr 2 (pozamiejski)

Data publikacji 06.05.2016

 

 

 asp. Elżbieta Danielska

 

Komisariat Policji w Tłuszczu 

Zespół Dzielnicowych Miasta Tłuszcz

05-240 Tłuszcz  ul. szkolna 6

tel. +48 47 724 77 02

tel. kom. 0-600-997-086

dzielnicowy.tluszcz3@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

Rejon Dzielnicowego nr 2 (pozamiejski)

Powierzchnia – 44.16 km², ludność 5 700 mieszkańców.

Obejmuje miejscowości:

Część miasta Tłuszcza, określony granicami administracyjnymi miasta a od rejonu nr 1 oddzielony ul. Mazowiecką, Radzymińską oraz Sieroszewskiego nie wpisaną w ten rejon a zawierający ulice w miejscowości Tłuszcz tj :

Północna , Klonowa, Norwida, Zachodnia, Leszczynowa, Modrzewiowa, Krucza, Narutowicza, Pogodna, Tarczyńskiego, Relaksowa, Wesoła, Krótka, Dzielna, Młodzieńcza, Jarzynowa, Malinowa, Ananasowa, Jarzębinowa, Wesoła, Relaksowa, Lotnicza, Orzechowa, Wyspiańskiego, Piaskowa

Pozostałe miejscowości pozamiejskie to:

Kozły, Wólka Kozłowska, Rysie, Jarzębia Łąka, Konary, Moczydło, Wagan, Waganka, Postoliska, Fiukały, Brzezinów, Szymanówek, Mokra Wieś, Zalesie, Chrzęsne.

 

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

 

na okres od 01.08.2021 r. do 31.01.2022 r.

 

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

  • W miejscowości Postoliska ul. Plac 3-ego Maja, przez którą przebiega droga powiatowa, po zmianie organizacji ruchu oraz umieszczeniu znaków poziomych na jezdni, w dalszym ciągu dochodzi do nieprawidłowego parkowania pojazdów.

2.Zakładany cel do osiągnięcia.

  • Ograniczenie zjawiska.

3.Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/ zadań.

  •  W trakcie obchodu rejonu służbowego- kontrola o różnych porach dnia i nocy rejonu ulicy Plac 3-ego Maja w Postoliskach, przy wsparciu ogniwa patrolowo- interwencyjnego Komisariatu Policji w Tłuszczu;
  • Zdecydowane reagowanie w stosunku do sprawców ujawnionych wykroczeń

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

  • Nie uczestniczą w tych działaniach inne podmioty poza policyjne.

5.Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

  • Informowanie społeczeństwa podczas realizacji zadań oraz podczas spotkań lokalnych z mieszkańcami.