Dzielnicowy Rejonu nr 3 Miasta Tłuszcz - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Dzielnicowy Rejonu nr 3 Miasta Tłuszcz

Data publikacji 06.05.2016

 

 

 

 mł. asp. Elżbieta Danielska

 

Komisariat Policji w Tłuszczu 

Zespół Dzielnicowych Miasta Tłuszcz

05-240 Tłuszcz  ul. szkolna 6

tel. (0-29) 757 30 07 lub (0-29) 757 30 49

tel. kom. 0-600-997-086

dzielnicowy.tluszcz3@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

Rejon Dzielnicowego nr 3 (pozamiejski)

Powierzchnia – 42 km², ludność 5 200 mieszkańców.

Obejmuje miejscowości:

Kozły, Wólka Kozłowska, Rysie, Jarzębia Łąka, Konary, Moczydło, Wagan, Waganka,  Postoliska, Fiukały, Brzezinów, Szymanówek, Mokra Wieś, Zalesie, Chrzęsne, Kazimierzówka

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.02.2019 r. do 31.07.2019 r.

 

  1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W miejscowości Postoliska ul. Plac 3-ego Maja, przez którą przebiega droga powiatowa, po zmianie organizacji ruchu na drodze oraz umieszczeniu znaków poziomych, dochodzi do nieprawidłowego parkowania, co wielokrotnie było zgłaszane przez mieszkańców lokalnej społeczności podczas spotkań dzielnicowego ze społeczeństwem oraz wskazywane jako zagrożenie nieprawidłowego parkowania w KMZB.

  1. Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie popełniania wykroczeń w ruchu drogowym polegającym w szczególności na nieprawidłowym parkowaniu.

 

  1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/ zadań.

Podczas pełnienia służby obchodowej kontrola o różnych porach dnia rejonu ulicy Plac 3-ego Maja w Postoliskach, z uwagą na wykroczenia, reagowanie na naruszenia przepisów prawa. Wystąpienie do Komendanta KP Tłuszcz o wzmożone kontrole rejonu tej ulicy oraz zadaniowanie załóg patrolowo – interwencyjnych, mające na celu zwrócenie szczególnej uwagi na wskazany rejon podczas pełnienia przez nich obowiązków służbowych.

 

  1. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Nie uczestniczą;

 

  1. Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniu Priorytetowym.

Informowanie społeczeństwa podczas realizacji zadań oraz podczas zaplanowanych spotkań ze społeczeństwem.