Dzielnicowy Rejonu nr 3 (pozamiejski) - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy Rejonu nr 3 (pozamiejski)

Data publikacji 06.05.2016

 

 

asp. szt. Tomasz Popowski

 

Komisariat Policji w Tłuszczu 

Zespół Dzielnicowych Miasta Tłuszcz

05-240 Tłuszcz  ul. szkolna 6

tel. +48 47 724 77 02

tel. kom. 0-600-997-173

dzielnicowy.tluszcz4@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

Rejon Dzielnicowego nr 3 (pozamiejski)

Powierzchnia – 46 km², ludność 6 800 mieszkańców.

Obejmuje miejscowości:

Wilczeniec, Dzięcioły, Górki, Grabów, Łysobyki, Jasienica, Jaźwie, Pawłów, Rudniki, Stasinów, Miąse, Franciszków, Szczepanek i Jadwinin, Zapole, Kury, Ołdaki, Stryjki, Balcery, Białki.

 

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

 

na okres od 01.08.2021 r. do 31.01.2022 r.

 

 

  1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W miejscowości Jasienica, przy ul. Centralnej pomiędzy sklepem Topaz a stacją PKP znajduje się skwer zieleni, w którym dochodzi do spożywania alkoholu.

Problem spożywania alkoholu w rejonie bliskim od stacji PKP, psuje wizerunek miejscowości, jak również prowadzi do demoralizacji osób nieletnich.

  1. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminować proceder spożywania alkoholu w miejscu publicznym.

 

  1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/ zadań.

Podczas pełnienia służby obchodowej kontrola o różnych porach dnia rejonu przyległego do sklepu, z uwagą na osoby dopuszczające się wykroczeń. Prowadzenie rozmów z właścicielem sklepu mających na celu wyeliminowanie procederu spożywania alkoholu. Zadaniowanie załóg patrolowo – interwencyjnych, mające na celu zwrócenie szczególnej uwagi na wskazany rejon podczas pełnienia przez nich służby.

 

  1. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem

planowanych przez nie do realizacji zadań.

 

Nie uczestniczą w tych działaniach inne podmioty poza policyjne.

 

  1. Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniu

Priorytetowym.

Informowanie społeczeństwa podczas realizacji zadań oraz podczas spotkań lokalnych z mieszkańcami.

Strona interenetowa KPP Wołomin