Dzielnicowy Rejonu nr 5 (pozamiejski) - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Dzielnicowy Rejonu nr 5 (pozamiejski)

Data publikacji 06.05.2016

 

 

 asp. szt. Dawid Nieroda 

 

Komisariat Policji w Tłuszczu 

Zespół Dzielnicowych Gminy Klembów

05-240 Tłuszcz  ul. szkolna 6

tel. (0-29) 757 30 07 lub (0-29) 757 30 49

tel. kom. 0-600-997-174

dzielnicowy.tluszcz5@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

Rejon Dzielnicowego nr 5 (pozamiejski)

Powierzchnia – ok. 30 km², ludność 5 570 mieszkańców.

Obejmuje miejscowości:

Dobczyn, Lipka, Ostrówek, Tuł, Pasek, Karolew, Krzywica.

 

 

 

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

 

  1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Spożywanie alkoholu na terenie placu zabaw dla dzieci oraz parku w Ostrówku przy ulicy Koczorowskiej w godzinach wieczorowo nocnych.

 

  1. Zakładany cel do osiągnięcia

Wyeliminowanie zjawiska

 

  1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

3.1 Kontrole terenu o różnych porach dnia i nocy, przy wsparciu ze strony ogniwa patrolowo interwencyjnego.

3.2 Zdecydowane działanie w stosunku do osób popełniających wykroczenia.

 

  1. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

          Urząd Gminy w Klembowie

 

  1. Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniu Priorytetowym.

Informacje przekazywane będą w trakcie obchodu rejonu służbowego. Portalach społecznościowych przez Urząd Gminy, strona internetowa KPP Wołomin.