Dzielnicowy Rejonu nr 5 Gmina Klembów - Rewiry Dzielnicowych - KPP w Wołominie

Rewiry Dzielnicowych

Dzielnicowy Rejonu nr 5 Gmina Klembów

Data publikacji 06.05.2016

 

 

 asp. szt. Dawid Nieroda

 

Komisariat Policji w Tłuszczu 

Zespół Dzielnicowych Gminy Klembów

05-240 Tłuszcz  ul. szkolna 6

tel. (0-29) 757 30 07 lub (0-29) 757 30 49

tel. kom. 0-600-997-174

dzielnicowy.tluszcz5@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 22 776 20 21”

 

Rejon Dzielnicowego nr 5 (pozamiejski)

Powierzchnia – ok. 95 km², ludność 9 800 mieszkańców.

Obejmuje miejscowości:

Rasztów, Wola Rasztowska, Kraszew Stary, Kraszew Nowy, Klembów, Michałów, Krusze, Roszczep, Pieńki, Sitki, Ostrówek, Dobczyn, Lipka, Tuł, Pasek, Karolew, Krzywica.

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DZIELNICOWEGO

na okres od 01.02.2019 r. do 31.07.2019 r.

 

  1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Nieprawidłowe parkowanie w rejonie Szkoły Podstawowej w Ostrówku przy ul. Warszawskiej i Kolejowej.

 

  1. Zakładany cel do osiągnięcia

Wyeliminowanie zjawiska

 

  1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

3.1 Kontrole terenu o różnych porach dnia i nocy, przy wsparciu ze strony ogniwa patrolowo interwencyjnego.

3.2 Zdecydowane działanie w stosunku do osób popełniających wykroczenia.

 

  1. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

          Urząd Gminy w Klembowie

 

  1. Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniu Priorytetowym.

Informacje przekazywane będą w trakcie obchodu rejonu służbowego. Portalach społecznościowych przez Urząd Gminy, strona internetowa KPP Wołomin.